Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiodinsdag, 9 januari 2018

Passend onderwijs in Fryslân in gevaar
Leeuwarden - Het noordelijk overlegorgaan voor protestants christelijk basisonderwijs luidt de noodklok bij minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. In een gisteren verstuurde brief wordt de minister gevraagd snel tot oplossingen te komen om de werkdruk te verminderen. Komen die er niet, dan moet worden gevreesd voor het voortbestaan van passend onderwijs op de Friese basisscholen, stelt het overlegorgaan.
,,Wij willen graag dat er snel duidelijkheid komt over de werkdruk in het basisonderwijs”, verduidelijkt woordvoerder van het overlegorgaan Jan Sijtsema, tevens directeur van pcbo Tytsjerksteradiel. ,,Sinds de acties in december zijn er nog geen signalen dat er op korte termijn verbeteringen worden doorgevoerd.” Het overlegorgaan hoopt dat de minister door de brief snel tot handelen overgaat zodat er geen nieuwe stakingen nodig zijn. ,,De staking in december liet al zien dat de nood hoog is, maar het onderwijs is er niet bij gebaat wanneer het werk weer wordt stilgelegd. Dat gaat ten koste van de kwaliteit.”
Het overlegorgaan hoopt binnen enkele weken een reactie van Slob te krijgen. ,,Als die uitblijft, zijn wij genoodzaakt om zelf met de sectororganisatie PO-Raad en de bonden om tafel te gaan om afspraken te maken over de vermindering van de werkdruk want zo kan het niet langer.”
Sijtsema noemt als voorbeelden de administratieve last en het passend onderwijs, waarbij scholen verplicht zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een plek te geven. ,,Als je passend onderwijs goed wilt uitvoeren, heb je extra handen in het klaslokaal nodig. Maar als die uitblijven, zijn we genoodzaakt om zorgleerlingen eerder door te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Dan schiet het passend onderwijs uiteindelijk zijn doel voorbij.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 9 januari.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties