Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Hoofdartikelvrijdag, 22 december 2017

Beddenreductie ggz snel herzien
In 2008 is afgesproken dat het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg vóór 2020 met een derde wordt teruggebracht.
Het aantal mensen dat vanwege psychische problematiek op straat of in de nachtopvang terechtkomt, groeit. Bij de nachtopvang van bijvoorbeeld Zienn in Leeuwarden blijven er meer mensen langer overnachten en hun problematiek lijkt zwaarder. Voor het zoveelste jaar op rij is er landelijk een forse toename van verwarde personen die problemen veroorzaken voor de veiligheid van henzelf en de omgeving. Vorig jaar trok Amsterdam aan de bel en deze week Rotterdam. De politie legt een direct verband tussen de bezuinigingen in de ggz en de toename van geweld door verwarde personen. Een fundamenteel probleem wordt zichtbaar.
Fryslân werkt hard aan een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Eind 2018 moet dat zo’n beetje rond zijn. Maar als ondertussen het aantal bedden in ggz-instellingen en die van beschermde woonvoorzieningen sneller afneemt dan de ambulante teams kunnen opvangen, dan hebben we een volle nachtopvang en meer mensen die op straat rondzwerven terwijl ze geholpen moeten worden.
De grotere gemeenten, waaronder Leeuwarden, komen financieel veel te kort op dit deel van het sociaal domein. De minister heeft zich bij de overheveling van deze zorg naar gemeenten rijk gerekend met een fikse korting op de budgetten. Nu moet er zeker snel geld bij voor die gemeenten.
De verzekeraars en gemeentebestuurders spelen zelf ook een rol bij met name de afname van beschermde woonvormen. Ook zorgverzekeraar De Friesland gaat er in het zorginkoopbeleid te gemakkelijk van uit dat er een alternatief is in de vorm van een goed georganiseerd ambulant aanbod van zorg aan huis. De werkelijkheid is anders. Psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen zijn nauwelijks te krijgen. Dus wie gaat die professionele zorg borgen? En de complexiteit van financiering en samenwerking wint het van de heel goede wil.
In alle nuchterheid moeten rijk, gemeenten en verzekeraars het dogma van de ‘ambulantisering’ herzien. Niet alleen het tempo van afbouw van de bedden, maar ook het principe moet worden heroverwogen. Veel verwarde mensen kunnen door hun multi-problematiek van psychische problemen, verslaving en schulden niet door mantelzorger en familie worden geholpen. Ook niet met extra ambulante zorg. Daarvoor is hun situatie te ernstig en laten behandelresultaten te lang op zich wachten.
Het is echt erg dat families met de handen in het haar zitten en cliënten lijden onder een achterhaalde bestuurlijke wensgedachte. Ten behoeve van de openbare veiligheid en de opbouw van goed zorg-aanbod is een eerlijke herziening van beleid vereist. HB

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties