Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Economievrijdag, 22 december 2017

Weidegang op steeds meer boerderijen
Leeuwarden - Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen is dit jaar sterk toegenomen. Uit gegevens van zuivelondernemingen en het CBS blijkt dat 80,4 procent van de melkveehouders een vorm van weidegang op zijn bedrijf toepast, stelt de organisatie Duurzame Zuivelketen. De groei was in de afgelopen jaren nog niet zo groot, ondanks het grote aantal melkveehouders dat het bedrijf beŽindigde. In 2016 werd door 78,9 procent van alle bedrijven een vorm van weidegang toegepast.
Met de toegenomen weidegang heeft de zuivelketen de doelstelling van het Convenant Weidegang bijna gerealiseerd. In het convenant streven 82 partijen uit de zuivelketen naar behoud van de weidegang van melkkoeien op minimaal het niveau van 2012. In dat jaar paste 81,2 procent van de boeren een vorm van weidegang toe. In de voorgaande jaren was er een gestage afname van de weidegang, mede door de intensivering van de sector.
De toename van het percentage weidegang is volgens samenwerkingsverband Duurzame Zuivelketen voor een belangrijk deel te danken aan het aantal melkveebedrijven dat voor het eerst is gaan weiden. Op enkele honderden boerderijen besloten veehouders de koeien buiten te laten lopen, nadat zij hun vee het gehele jaar op stal hielden.
De groei is een gevolg van acties die partijen in de keten ondernemen om weidegang te promoten. Zuivelondernemingen betalen een bonus aan boeren die hun dieren minimaal 120 dagen per jaar, minimaal zes uur per dag buiten laten lopen.
Tijdens het weideseizoen 2017 steeg het percentage bedrijven dat volledige weidegang toepaste, volgens de hiervoor beschreven criteria. In het afgelopen weideseizoen voldeed 73,2 procent van de melkveehouderijbedrijven aan die criteria. In 2016 ging het nog om 70,5 procent van de bedrijven.
Het percentage bedrijven met deelweidegang ging in een jaar terug van 8,4 procent naar 7,3 procent; deels omdat boeren zijn overgestapt op volledige weidegang.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties