Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Hoofdartikeldonderdag, 21 december 2017

Onoverbrugbare kloof dreigt bij ‘Lelystad’
Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat zich “honderd procent” inzetten om de opening van het uitgebreide Lelystad Airport op 1 april 2019 te laten plaatsvinden. Dat zei ze dinsdagavond tegen de Tweede Kamer, terwijl zich daar een meerderheid aftekende voor uitstel van die opening.
Vakantievluchten met Europese bestemmingen moeten worden verplaatst van Schiphol naar Lelystad, zodat Schiphol kan doorgroeien met economisch interessantere (intercontinentale) vluchten. In eerste instantie gaat het om tienduizend vluchten per jaar.
Probleem is dat Lelystad alleen kan uitbreiden als het luchtruim wordt heringedeeld. Die ingrijpende operatie loopt al tien jaar, maar is zeker niet voor 2023 gereed. In de jaren tussen 2019 en 2023 moeten de extra vluchten over een langere afstand laag vliegen. Dat heeft gevolgen voor mens en natuur, maar die gevolgen zijn niet volledig onderzocht in de milieueffectrapportage (mer). Steeds meer Kamerfracties menen dat de mer over moet en zijn voor uitstel van opening van het ‘nieuwe’ Lelystad tot het luchtruim heringedeeld is - ook de coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie neigen daar nu naar.
Het is de vraag of een eventuele motie tot uitstel van zo’n Kamermeerderheid iets zou uithalen. De belangen van Schiphol staan immers op het spel. En de belangen van Schiphol gaan, zo is al vele kabinetten achtereen duidelijk, boven burgerbelangen. Eerder dit najaar bracht de luchthaven met alternatief gebruik van cijfers de eigen geluidshinder spectaculair naar beneden. Kijk eens: doorgroeien kan gewoon binnen de normen. Omwonenden, die dagelijks horen dat het onzin is, hebben het nakijken. De rijksoverheid kijkt opzichtig weg.
‘Geschiphold worden’, noemde voormalig minister Pieter Winsemius dit mechanisme. Onlangs tikte de nationale ombudsman de minister ook al op de vingers: de burger is stelselmatig niet serieus genomen in het dossier Lelystad Airport. Op informatieavonden mogen burgers - en de deskundigen die ze in de arm hebben genomen - hun zegje doen, maar de boodschap is steeds weer: het kabinet wil niet dat Schiphol op slot gaat. Een ‘internetconsultatie’ voor burgers leverde 6718 reacties en alternatieven op. De kans is klein dat er iets mee gebeurt.
Ombudsman Reinier van Zutphen verweet de overheid de “kennelijk ingesleten gewoonte” om mensen te laat te informeren en te weinig inspraak te bieden bij grote besluiten. Van Nieuwenhuizen moet werk maken van herstel van het vertrouwen, anders wordt de kloof alleen maar groter, waarschuwde de ombudsman.
Daar lijkt ze niet in te slagen. Organisaties van burgerbelangen, zoals HoogOverijssel en het Friese LaagvliegroutesNee, reageren verbijsterd op de uitspraken van de minister in de Kamer. Zij bereiden juridische procedures voor om de opening van Lelystad uit te stellen. De minister zal intussen als een overslaande grammofoonplaat blijven verkondigen dat Lelystad per 1 april 2019 open móét: Schiphol kan geen dag langer wachten.
En dus betrekken overheid en burger voor de zoveelste keer hun loopgraven. Zolang het kabinet de oren opzichtig laat hangen naar Schiphol zal de kloof er niet smaller op worden. WF

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties