Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Hoofdartikelwoensdag, 20 december 2017

Ideologisch geschil D66 en CU blijft
Het was natuurlijk een kwestie van tijd dat er weer een botsing tussen ChristenUnie en D66 zou komen over een mogelijke ‘voltooidlevenwet’. De kwestie die beide partijen voor de verkiezing lijnrecht tegenover elkaar plaatste, werd in de formatie, toen ze met elkaar moesten regeren, behoedzaam onder het tapijt van het regeerakkoord geveegd. Maar ze verdween niet.
Een interview met D66-Kamerlid Pia Dijkstra in het NRC Handelsblad deed de discussie weer oplaaien. Dijkstra schreef vorig jaar een initiatiefwet over dit onderwerp. In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet zelf geen voorstel schrijft maar de euthanasiewet zal evalueren en onderzoek gaat doen naar de groep ouderen die hun leven als voltooid zien. Daarentegen staat het individuele Kamerleden wel vrij initiatiefwetten te maken en staat het andere coalitiepartijen vrij om hier tegenin te gaan.
Dijkstra was in het interview ambivalent. Ze zei ingezien te hebben dat het belangrijk is om het maatschappelijk debat over het onderwerp zorgvuldig te voeren alvorens de wet in te dienen. Ze zegt bereid te zijn om te luisteren naar mensen met een andere mening, maar tegelijkertijd zal ze haar wet doorzetten. Grote vraag is dan natuurlijk: wat is het nut van een maatschappelijk debat aangaan als je eigen conclusie toch al bekend is? De kans dat de uitkomst van dit debat is dat een voltooidlevenwet zoals Dijkstra die voor ogen heeft maatschappelijk niet wenselijk is, is blijkbaar geen optie in de ogen van Dijkstra. Voor haar is een dergelijke wet vooruitgang. Partijen die tegen zijn, hebben geen andere mening maar ‘lopen niet voorop’.
Toch zal de D66-politici zich wel op tegenstand moeten voorbereiden. Het zijn heus niet alleen de christelijke partijen en organisaties die tegen een voltooidlevenwet zijn of hier grote vraagtekens bij zetten. Zo is artsenfederatie KNMG zeer kritisch en waarschuwt die voor ongewenste effecten 'zoals gevoelens van onveiligheid onder ouderen en stigmatisering van ouderdom. Ook onder psychiaters bestaat er veel weerstand. Verder zijn grote oppositie partijen als SP en PVV zijn kritisch.
Een andere ambivalentie van Dijkstra is dat ze zegt dat dit een onderwerp is dat zorgvuldig afgehandeld moet worden en niet met haast. Om dan in een adem toe te voegen dat het kabinet wel tempo moet maken met het onderzoek. Niet langer dan anderhalf jaar mag dit duren, vindt Dijkstra: “Daarna kan ik verder”.
Met die uitspraak maakt ze duidelijk dat het onderwerp voltooid leven zich niet op de lange baan laat schuiven - in elk geval niet zo lang zij Kamerlid is. Waarmee bewezen is dat de medisch-ethische kwesties nog altijd de grootste valkuil voor dit kabinet vormen. HvdL

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties