Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Economiewoensdag, 20 december 2017

Goedkeuring fosfaatrechten ‘flinke opsteker’ voor sector
Leeuwarden - De Europese Commissie is akkoord met de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij per 1 januari. De wet waarin dit wordt geregeld voldoet aan de geldende richtlijnen voor staatssteun. Dat heeft Eurocommissaris Margarethe Vestager (Mededinging) gemeld aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Minister Carola Schouten spreekt van “een flinke opsteker”, LTO Melkveehouderij toont zich tevreden.
Op 13 oktober 2016 ging er een schok door de melkveehouderij: staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) kwam terug uit Brussel met het bericht dat ‘zijn’ fosfaatrechten als een vorm van staatssteun werden gezien. De Nederlandse veehouderij overschreed namelijk het fosfaatplafond en om per 1 januari 2017 gratis en verhandelbare rechten te verlenen op basis van een te grote hoeveelheid mest, ging de Europese Commissie te ver.
Een lange periode van onzekerheid volgde. Het fosfaatrechtenstelsel werd een jaar uitgesteld en aangepast. De zuivelbedrijven, boerenorganisaties en Van Dam kwamen daarnaast in korte tijd tot een fosfaatreductieplan. Het afvoeren van een aanzienlijk deel van de melkveestapel trof melkveehouders hard en ook bleek dat het plan in de praktijk flink wat mankementen kende.
Die werden gaandeweg grotendeels opgelost. Aan het reductieplan, met een generieke korting op de veestapel van 2 juli 2015, werd stevig vastgehouden. Bij de laatste CBS-meting in oktober bleek dat er dit jaar onder de 172,9 miljoen kilogram fosfaat uitgekomen zal worden. De beoogde reductie van 8,2 miljoen kilo wordt waarschijnlijk ruim gehaald.
Vergaande milieudoelstelling
De Commissie concludeert nu dat Nederland milieudoelstellingen nastreeft die verder gaan dan de EU-wetten. De fosfaatrechten worden ingevoerd op een moment dat wél aan de productieafspraken voor fosfaat wordt voldaan. Bovendien wordt bij handel in fosfaatrechten straks steeds 10 procent uit de markt gehaald. Via een fosfaatbank moeten die rechten weer bij grondgebonden bedrijven terecht kunnen komen.
Schouten: “Nu Brussel bevestigt dat de wet staatssteun-proof is hebben we zekerheid over het stelsel van rechten. Bovendien is dit besluit cruciaal voor het verkrijgen van een nieuwe derogatie. Boeren wachten met smart op dat besluit. Tegen de sector zeg ik: we zijn er nog niet, maar dit is wel een flinke opsteker.”
Schouten hoopt in april duidelijkheid te hebben over die derogatie voor de periode 2018-2021. Als dit bijzondere Nederlandse recht om meer mest te mogen uitrijden op landbouwgrond sneuvelt, zal de sector de veestapel met nog eens honderdduizenden dieren moeten inkrimpen en wordt een verlies van een miljard euro geleden.
Nog twee obstakels lijken er te zijn. De definitieve bevestiging dat Nederland weer minder dan 172,9 miljoen kilogram fosfaat produceert én overeenstemming met Brussel over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: dat gaat over de kwaliteit van bodem- en oppervlaktewater. “We zijn tevreden dat de Europese Commissie het fosfaatrechtenstelsel heeft goedgekeurd”, zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter LTO Melkveehouderij. “We zijn ook goed op weg met onze plannen voor de waterkwaliteit. Die zijn tussentijds getoetst en worden ongeveer nu ingediend. Ik denk dat we als sector ontzettend veel hebben geleverd en de derogatie in die zin wel hebben verdiend. Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties