Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelwoensdag, 13 december 2017

In alle tevredenheid de kloof niet vergeten
Het gaat niet alleen goed met de Nederlander, de Nederlander vindt zelf ook dat het met hem of haar beter gaat. We zijn een land van redelijke en tevreden mensen. Alle aandacht voor ‘de bezorgde burger’ is overdreven. Dat was de conclusie na het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau gisteren. Waar, maar we moeten de keerzijde die het SCP schetst niet uit het oog verliezen.
Het SCP doet veel langdurig en nauwgezet onderzoek naar maatschappelijke tendensen en publieke opinies en heeft zo een goed beeld over wat er leeft in het land en wat de ontwikkelingen zijn. De uitkomsten waren hoopgevend. Sinds 1990 daalt de criminaliteit, hebben minder mensen moeite met immigratie, denken Nederlanders positiever over de democratie, maken we ons minder zorgen over de normen en waarden in de samenleving, leven we langer en gezonder, wonen we in betere huizen, is het opleidingsniveau gestegen, evenals de arbeidsparticipatie. Kortom: het gaat dus goed met Nederlander. En nog beter: de Nederlander vindt ook dat het goed gaat.
Dat is een opmerkelijke constatering in een tijd dat politici dwepen met de gewone, maar bezorgde burger. Met doemscenario’s die in Kamerdebatten geschetst worden en met het gescheld op internet.
Dat geeft een hele andere dimensie aan het begrip ‘de stille 7meerderheid’. De bezorgde burger is dus niet degene die niet gehoord wordt, maar degene met de grote mond die wel een luisterend oor krijgt. Het is juist de tevreden Nederlander die niet gehoord wordt.
Toch verdient dit beeld wel een flinke correctie. En dat erkent het SCP ook. Want er zijn wel tendensen om ons druk over te maken. Het aantal mensen met wie het goed gaat is groter, maar het aantal mensen in armoede is niet gedaald en de kloof met de mensen die maatschappelijk gezien wel achterblijven wordt groter. Het SCP signaleert dat hoog- en laagopgeleiden steeds meer van elkaar afdrijven. Bovendien zorgt de flexibilisering van de samenleving voor onzekerheid op de arbeidsmarkt. En ook de maatschappij flexibiliseert. Belangrijke maatschappelijke organisaties zoals vakbonden, politieke partijen en kerken - jarenlang de steunberen van de Nederlandse maatschappij - verliezen in rap tempo leden en draagvlak. Het resultaat is dat Nederland een samenleving wordt die uitstekend is voor wie er zijn weg in kan vinden, maar dat burgers die moeite hebben om voor zichzelf op te komen, om de ingewikkelde regelgeving te begrijpen of die geen naasten heeft die kan mantelzorgen, moeite hebben om aan te haken.
En dat is een conclusie die niet mag ondersneeuwen met alle positieve nieuws over de tevreden Nederlander. Want wat heeft een land er aan dat een grote meerderheid weliswaar steeds positiever wordt, maar dat een kleine minderheid eigenlijk niet kan meekomen. HvdL

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties