Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikeldinsdag, 5 december 2017

Demonstreren hoort bij een democratie
Het was een in alle aandacht voor de uitgestelde demonstratie in Dokkum klein bericht in deze krant gisteren: de politievakbond ACP wil weten wat de kosten zijn van demonstraties, naar aanleiding van het protest in Dokkum tegen Zwarte Piet. Volgens de eigen schatting van de ACP kostte die demonstratie tussen de 350.000 en 500.000 euro.
Dat is een opvallende schatting, want de politie zelf doet nooit uitspraken over dergelijke kosten. Een woordvoerder van de Nationale Politie verklaarde dat het begeleiden van demonstranten wel bij het politiewerk hoort. In dat opzicht is het ook niet belangrijk hoeveel geld dat kost: dit werk moet gewoon gebeuren.
Gedurende de dag gisteren kreeg voorzitter van de ACP Gerrit van de Kamp van vele kanten kritiek op zijn uitspraak. Hij werd erop gewezen dat demonstreren nu eenmaal een grondrecht is in een vrije democratie en een recht dat niet afhankelijk moet worden gemaakt van de eventuele kosten die de politie daarvoor moet maken. De politie is er immers mede om burgers te beschermen, zowel demonstranten en als niet-demonstranten.
Van de Kamp reageerde daarop weer dat hij dit recht ook niet ter discussie wilde stellen, maar wel wilde wijzen op het effect van steeds meer politie-inzet bij grote evenementen. Dat legt volgens hem een groot beslag op de politie-capaciteit, die volgens Van de Kamp dan ook omhoog moet.
Daarmee is de discussie over de uitspraken van Van de Kamp verworden tot een ‘gewone’ oproep om meer geld en meer mankracht bij de politie. Want die moet nu te vaak keuzes maken, zegt Van de Kamp. Zijn oproep om echter juist de kosten van deze demonstratie in kaart te brengen, doet ook vermoeden dat Van de Kamp zelf liever andere keuzes zou maken.
Voor de oproep van Van de Kamp is op zichzelf wel begrip op te brengen. In september gaf Wessel Veenstra, teamchef van de districtsrecherche Fryslân, in deze krant ook aan dat zijn rechercheurs scherpe keuzes moesten maken, mede door een - hopelijk - incidentele piek in het aantal geweldszaken dat in Fryslân voorkwam. ,,In zijn algemeenheid kan je zeggen, en dat is in heel Nederland zo, dat we graag meer opsporingscapaciteit zouden willen hebben”, zei Veenstra toen.
Dat was een heel voorzichtig geformuleerde maar terechte oproep, naar aanleiding van een serieus probleem waarmee de recherche in Fryslân op dat moment kampte. Dat is heel wat wijzer en verstandiger dan de huidige oproep van de ACP-voorzitter. Die wekt de indruk dat sommige democratische rechten - bijvoorbeeld het recht om een tegengeluid te laten horen - minder belangrijk zijn dan andere, alleen omdat het de politie tijd kost.
Dat is een kant die we in ons land niet op moeten gaan. TO

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties