Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelvrijdag, 1 december 2017

Kan Europa migratie uit Afrika afkopen?
De Europese Unie stelt honderden miljoenen beschikbaar aan Afrika om jongeren in dat continent te ontmoedigen naar Europa te gaan. Op de tweedaagse top in Ivoorkust waar momenteel 28 Europese en 55 Afrikaanse regeringsleiders bijeen zijn, is het centrale thema ‘Investeren in de jeugd’.
Het mes lijkt aan twee kanten te snijden. Afrikaanse landen willen Europees geld om hun jongeren perspectief te bieden en de EU wil investeren in de Afrikaanse economie om zo de stroom migranten te beperken. Beide partijen lijken ervan te profiteren, maar aan het bieden van financiële hulp aan Afrika kleven ook nadelige gevolgen. Daarnaast is het de vraag of het trekken van de portemonnee ervoor zorgt dat Afrikaanse jongeren inderdaad niet naar Europa afreizen.
Afrika is wereldwijd de grootste ontvanger van EU-ontwikkelingshulp. Elk jaar wordt er ongeveer twintig miljard euro naar het continent gestuurd. Daar komt nu nog bijna twee miljard bij voor een fonds dat is bedoeld om armoede en conflict - volgens de EU de belangrijkste oorzaken van migratie - aan te pakken. In ruil daarvoor moeten de Afrikaanse landen de grenzen beter controleren en meehelpen uitgeprocedeerde migranten terug te nemen.
Het risico bestaat dat door het verlenen van nog meer noodhulp de Afrikaanse afhankelijkheid van Europa wordt vergroot. En door de eenzijdige focus van Europa op het tegengaan van migratie is het niet ondenkbaar dat de EU zich minder streng gaat opstellen tegen dictatoriale regimes. De EU kan zaken doen met landen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen omdat zij wel ongewenste migratie beperken. Zo’n benadering komt de ontwikkeling van de democratie in Afrika niet ten goede.
En is geld wel de oplossing? De EU kan nog zoveel miljarden in Afrika pompen, het weegt niet op tegen de enorme kapitalen die Afrikaanse migranten in Europa terugsturen naar hun land van herkomst. En het afkopen van Afrikaanse landen om migratie tegen te gaan, biedt op den duur ook geen oplossing. Er zijn nu 1,2 miljard Afrikanen tegen ruim 4,4 miljard aan het eind van deze eeuw. Het is onbetaalbaar om de groeiende migratiedruk te weerstaan.
De EU gaat ervan uit dat door Afrikanen uit de armoede te verheffen zij niet hun koffers zullen pakken om naar Europa te gaan. Dat is een misverstand. Het blijken vooral de iets rijkere groepen in arme landen te zijn die gaan migreren, omdat zij anders dan de armeren nu eenmaal de financiële middelen hebben om te vertrekken.
Europa wil Afrikaanse jongeren een toekomst bieden in hun eigen continent, maar het heeft er alles van weg dat Europees geld geen structurele oplossing biedt tegen ongewenste migratie uit Afrika. NvdM

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties