Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikeldonderdag, 30 november 2017

Zoektocht naar een nieuwe bestuursvorm
Burgers meer en beter betrekken bij het bestuur: het is een diepe wens van veel politici en bestuurders. De vraag is echter altijd: hoe? Hoe krijgt men burgers en inwoners van een dorp, stad of gemeente zo ver dat die zich actief inzetten voor, of meedenken met, het bestuur van hun dorp, stad of gemeente?
Want op die manier meedoen met het bestuur is iets anders dan verschijnen op een protest- of inspraakbijeenkomst over een dreigend windpark of een geplande gasboring in de eigen buurt. Bij dat soort gelegenheden zijn burgers sneller geneigd van zich te laten horen, omdat dan de eigen leefomgeving of zelfs het eigen gevoel van veiligheid op het spel staat. Begrijpelijkerwijs willen veel inwoners zich daar wel over uitspreken.
Maar zelfs als het aankomt op verkiezingen - toch ook een belangrijke vorm van invloed uitoefenen op het bestuur van de eigen gemeente - geven veel burgers niet thuis. Dat is terug te zien in de opkomstcijfers van de recente verkiezingen in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. In die laatste gemeente lag het opkomstpercentage op 44 procent, in Súdwest-Fryslân op 45 procent en in Leeuwarden op bijna 41 procent.
Dat betekent dat in al deze gemeenten deze weken coalities gevormd worden op basis van de voorkeuren van minder dan de helft van de eigen inwoners. Is er dan nog sprake van een representatief bestuur? Wellicht niet, maar het is hoe dan ook wel het bestuur waarmee de inwoners - alle inwoners van deze gemeenten - het moeten doen.
Al op de verkiezingsavond in Súdwest-Fryslân pleitte PvdA-lijsttrekker Stella van Gent, met het oog op de zich toen aftekenende lage opkomstcijfers, daarom voor ‘meer mee-democratie’: bijvoorbeeld een systeem waarbij burgers met een loting opgeroepen worden om mee te praten over een actueel thema. Over die vorm van democratie - gebaseerd op het oude Athene en nieuw leven ingeblazen door onder anderen de Belgische publicist David van Reybrouck - is al veel geschreven. Eén ding is, ook na enkele experimenten hiermee, duidelijk: een directe oplossing voor een breder gevoeld gebrek aan burgerparticipatie is het niet.
Toch is het goed dat lokale politici, maar ook lokale organisaties als dorpsbelangen, blijven zoeken naar mogelijkheden en manieren om burgers bij het bestuur te betrekken. Dat is misschien moeilijk maar wel nodig, omdat het gevaar van cynisme anders op de loer ligt.
In dat opzicht verdient het initiatief van Dorpsbelang Feanwâlden lof, gisteren in deze krant beschreven, om burgers mee te laten werken aan een burgerbegroting. In zo’n begroting moeten keuzes gemaakt worden en belangen afgewogen. Dat is niet gemakkelijk, maar dat is het lokaal bestuur ook niet. Altijd wegblijven, tegen stemmen of alleen opkomen voor het eigen belang: dat is gemakkelijker. Maar dat helpt ons land niet verder. TO

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties