Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodinsdag, 14 november 2017

Gemeenten Noordoost-Fryslân: deals toegestaan bij taxiklus
Den Haag - Zelfs áls de taxibedrijven VMNN en Taxi Dorenbos uit Assen bij de aanbesteding onderling afspraken hebben gemaakt, kunnen ze gewoon hun deel krijgen van het doelgroepenvervoer in Noordoost-Fryslân. Dat zeiden de Noordoost-Friese gemeenten gisteren bij het kort geding in de rechtbank in Den Haag. VMNN en Dorenbos bezwoeren dat zulke afspraken niet zijn gemaakt.
Bij het kort geding stond - voor de tweede keer dit jaar - de gunning centraal van het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Fryslân. Taxi De Jong uit Ee en Taxicentrale Waaksma uit Kootstertille vinden dat VMNN en Dorenbos hadden moeten worden uitgesloten. De bedrijven hebben dezelfde eigenaar en gaan op termijn fuseren. Toch schreven ze allebei in én kregen ze allebei ruwweg 25 procent van alle vervoer, het maximum per bedrijf.
Waaksma en De Jong vinden dat VMNN en Dorenbos hadden moeten worden uitgesloten, omdat ze nu gezamenlijk een veel groter deel krijgen van de klus dan de toegestane 25 procent. Hun advocaat Han de Lange sprak van concurrentievervalsing. ,,Het staat buiten kijf dat het in alle opzichten om één onderneming gaat, zowel in juridische zin als in de uitvoering.”
De aanbesteding wordt gedaan door het zogeheten Mobiliteitsbureau, een samenwerking van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en de provincie. Hun advocaat Gijs Verberne zei dat bij deze aanbesteding was toegestaan dat meerdere bedrijven van hetzelfde concern zouden inschrijven.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 14 november.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties