Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Regiovrijdag, 10 november 2017

Huisjeseigenaren Vlieland halen bakzeil bij rechter
Vlieland De rechter heeft een groep eigenaren van vakantiewoningen op Vlieland in het ongelijk gesteld in de erfpachtkwestie tussen hen en Staatsbosbeheer. De eigenaren hadden een kort geding aangespannen tegen Staatsbosbeheer, omdat ze het niet eens waren met de afkoopsom die hen werd geboden voor de erfpachtpercelen.
De recreatiewoningen staan op grond van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer verpacht de grond al enkele decennia aan particulieren, maar kreeg in 2010 de opdracht van de regering om percelen af te stoten die niet bestemd zijn voor bosbouw of andere doelstellingen van Staatsbosbeheer.
In december 2011 werd duidelijk dat Staatsbosbeheer 360 percelen op de Waddeneilanden moest verkopen. De meeste hiervan, tweehonderd, zijn op Vlieland te vinden. De overige percelen zijn op Texel en Terschelling. De Vlielander percelen liggen in de gebieden Duinkersoord, Vliepark, Ankerplaats en De Kaap.
Staatsbosbeheer ging vervolgens uitzoeken tegen welke waarde de percelen verkocht konden worden. ,,We hebben dit laten taxeren en de prijs getoetst bij het RijksvastgoedbedrijfĒ, zegt Imke Boerma van Staatsbosbeheer. ,,Als zij ermee akkoord zijn leggen we de afkoopsom voor aan de erfpachters.Ē
De eigenaren van een woning op Vlieland waren het niet eens met de aan hen voorgelegde prijs en stapten naar de rechter. Volgens hen klopte de taxatie niet die Staatsbosbeheer door taxateur Wiberg had laten uitvoeren en was de afkoopsom te hoog. De eigenaren wilden middels de rechtsgang de mogelijkheid afdwingen om de percelen opnieuw te laten taxeren. De rechter kon echter geen aanwijzingen vinden die duiden op een verkeerde taxatie en oordeelde dat Staatsbosbeheer zorgvuldig te werk was gegaan.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 november 2017

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties