Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikelmaandag, 23 oktober 2017

Ruimtelijke ordening onterecht buiten beeld
De landbouwsector kan blij zijn. Het ministerie van Landbouw, dat in de formatie van 2010 werd opgeheven en ondergebracht bij Economische Zaken, lijkt als een feniks uit de as te herrijzen.
Geen wonder overigens: dit kabinet telt zestien ministers en acht staatssecretarissen tegen dertien ministers en zeven staatssecretarissen in Rutte II. Er worden meer posten gecreëerd en dus krijgen bewindspersonen een beleidsterrein als kerntaak dat de afgelopen jaren erbij gedaan werd. Zo kan de minister van Defensie de dossiers over personeel en materieel weer als vanouds aan een staatssecretaris overlaten.
Het is daarom interessant om te zien dat er een beleidsterrein is dat geen eigen bewindspersoon krijgt: ruimtelijke ordening. Net als het ministerie van Landbouw werd het aloude ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) bij de formatie van 2010 opgeheven. Officieel fuseerde het met Verkeer en Waterstaat tot Infrastructuur en Milieu. Onder minister Schultz van Haegen voerde het infrastructuurbeleid de boventoon, het milieu werd door een staatssecretaris gedaan.
Het enige wat Schultz sinds 2010 aan ruimtelijke-ordeningsbeleid deed is de Omgevingswet. Dit is een wet die een flink aantal regelingen over bouwen, wonen en fysieke leefomgeving samenvoegt. Dit is geheel in het straatje van de VVD. Ruimtelijke ordening waarbij vanuit Den Haag voor heel Nederland wordt bepaald in ‘contouren’ hoe het land er uit ziet, bijvoorbeeld via de Vinex, is typisch een maakbaarheidsidee van waar liberalen niets mee hebben.
Schultz zei in 2011 nog dat Nederland wel toe was aan minder ruimtelijke ordening van bovenaf en dat het een voorbeeld mocht nemen aan de bouwvrijheid van België. Terwijl de rommelige lintbebouwing bij onze zuiderburen voor velen een spookbeeld is. Als elke gemeente zelf, zonder sturing van bovenaf, mag bepalen wat er gebouwd mag worden dreigt een versnippering van het landschap. En dat gaat in tegen de jarenlange traditie van zorgvuldige ruimtelijke planning die in Nederland is ontstaan - mede door de vraag wat er met al die polders gedaan moest worden. Dat Nederland nog niet klaar is voor ‘Belgische toestanden’ bleek toen Schultz het bouwverbod in de duinen wilde versoepelen. Een storm van protest, uit angst voor verrommeling van de duinen, zorgde ervoor dat dit plan werd ingetrokken.
De vraag hoe ons land eruit ziet, is een belangrijke kwestie. Zeker nu vanwege een woningtekort de bouw weer wat aantrekt, kan het niet anders dan dat er vanuit Den Haag toch enige vorm van sturing aan gegeven gaat worden. Om zo te voorkomen dat het Nederlandse landschap verrommelt en versnippert. HvdL

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties