Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiovrijdag, 6 oktober 2017

Bijzondere dorpsverhalen in afscheidskrant Menameradiel
Menaam - Met een speciale huis-aan-huiskrant voor inwoners sloot de gemeente Menameradiel gisteren Us Jier 2017 af. Voor één keer werkten de redacties van dorpskranten samen. Ze hebben er een bewaarexemplaar van gemaakt.
Bij Boksum vochten de Friezen tegen de Spanjaarden, Dronryp maakte naam met Eise Eisinga, Slappeterp had ooit de grootste Amerikaanse windmolen van de wereld en Berltsum stond eeuwen geleden als twaalfde stad op gelijke voet met Franeker.
Al die bijzondere verhalen zijn opgetekend en samengevoegd in de afscheidskrant van de gemeente Menameradiel. Vanaf 1 januari 2018 vormt Menameradiel samen met Franekeradeel, het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel de nieuwe gemeente Waadhoeke.
De afscheidskrant werd gistermiddag in het gemeentekantoor in Menaam gepresenteerd en wordt deze week huis aan huis verspreid in de hele gemeente. Het was de laatste publieksactiviteit die Menameradiel dit jaar onder de titel Us Jier 2017 organiseerde. Eerder konden de inwoners wandelen en kaatsen en was er een muzikaal feest, waaraan negen muziekverenigingen uit de gemeente meewerkten.
De afscheidskrant van Menameradiel is samengesteld door de redacties van de dorpskranten in de gemeente. Het was een idee van Dick Abma uit Berltsum, redacteur van de dorpskrant Op ‘e Roaster. Hij wilde dat de redacties met elkaar kennis maakten en voor één keer zouden gaan samenwerken. Het resultaat is een krant van 32 pagina’s. Elk dorp had twee pagina’s tot zijn beschikking.
Lees het hele verhaal in de papieren krant van 6 oktober 2017.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties