Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Economiewoensdag, 27 september 2017

De Friesland bij Achmea onder Zilveren Kruis
Leeuwarden - De Friesland Zorgverzekeraar verliest zijn positie van zelfstandige divisie binnen moederbedrijf Achmea. De Friesland wordt ondergebracht binnen Zilveren Kruis. Dit is gisteren bekendgemaakt aan het personeel. Eerder al werd bekend dat FBTO Zorg wordt overgeheveld van De Friesland naar Zilveren Kruis. “De afgelopen weken is verkend hoe die operatie moet plaatsvinden en toen zijn we tot de conclusie gekomen dat we moeten doorpakken, de beide divisies moeten fuseren”, zei DFZ-bestuursvoorzitter Bert van der Hoek gisteren.
De fusie moet 1 januari 2018 ingaan. De Nederlandsche Bank moet er nog officiële goedkeuring aan verlenen. De fusie heeft geen gevolgen voor de merken De Friesland en FBTO. Ze zullen in de fusiedivisie bestaan als zelfstandige merken naast de merken Interpolis, ProLife, Zilveren Kruis, Avéro en OZF.
Vorig jaar kwam FBTO Zorg als gevolg van een onverwachte cliëntengroei en hoge zorgkosten in de problemen. De Friesland moest twintig miljoen euro bijleggen in de vorm van een achtergestelde lening om het tekort aan te zuiveren. “Nog zoiets zou ten koste gaan van de marktpositie van DFZ”, aldus Van der Hoek.
En juist de sterke regionale positie van DFZ moet behouden blijven. Dat zal ook gebeuren. Voor cliënten, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en gemeenten verandert er niets.
Voor het personeel zullen er wel gevolgen zijn, maar nog niet bekend is wat voor gevolgen. Bestuursvoorzitter Roelof Konterman van Achmea: “Getallen kan ik niet noemen, maar overal in de financiële sector zie je krimp, dat is een feit. Ook in de zorgverzekeringssector krimpt de werkgelegenheid al jaren. Back office-afdelingen als ICT en Operations zullen samengevoegd worden. In de loop van 2018 zal de mate van boventalligheid bekend worden.”
DFZ heeft 650 fte en FBTO 110. In totaal werken er 930 mensen. Zilveren Kruis heeft nu afgerond drieduizend fte in de zorgdivisie.
Ook de directie wordt samengevoegd. Van der Hoek wordt bestuurslid bij Achmea met De Friesland in portefeuille. DFZ-financieel directeur Steven Hoffenk verliest zijn baan, maar blijft aan zo lang als nodig is om deze fusie te begeleiden.
Locaties
De locatie Leeuwarden blijft behouden. Achmea maakt Leeuwarden kernlocatie voor de zorgtak. De kernlocaties Leiden en Apeldoorn blijven open. Zwolle en Leusden worden gesloten. Dat was al bekend. Konterman: “Door deze fusie ontstaan mogelijkheden om werk van Zwolle over te hevelen naar Leeuwarden. Het gaat om laaggeschoold werk en hoger geschoold.”
Mogelijk duurt het nu langer voordat De Friesland vanuit het huidige pand aan de Harlingertrekweg in Leeuwarden verhuist naar het Achmea-pand aan de Lange Marktstraat, een plan dat al langer klaar ligt.
De Friesland bezuinigt de komende jaren 20 procent op de eigen bedrijfsvoering, die 3 procent van het totaal aan premies bedraagt. Van der Hoek: “20 procent van 3 procent is een marginaal deel van het totaal, maar wij beseffen dat we door onze premiebetalers betaald worden. Dus hebben wij geen heilige huisjes en willen we alles doen om efficiënter te werken. Ook deze fusie draagt daaraan bij. Eén plus één moet drie worden, dat is de bedoeling.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties