Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodinsdag, 26 september 2017

Na verbouw is Herema State klaar voor nieuwe werken
Joure - Al een paar jaar wordt er gepraat over de verbouw van het gemeentehuis Herema State van De Fryske Marren in Joure. Vanavond komt het onderwerp weer aan de orde in de gemeenteraad. Het ziet er nu naar uit dat de aannemer binnen afzienbare tijd daadwerkelijk aan de slag kan.
Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad een krediet van ruim twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor de eerste fase van de verbouw van Heremastate. De verbouw van het gemeentehuis in Park Heremastate moet uiteindelijk leiden tot een andere werkcultuur. Er is in de toekomst geen sprake meer van vaste werkplekken.
Voor de fusie van de gemeenten Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland kwam de huisvesting van het personeel al op de politieke agenda. De afzonderlijke gemeenteraden besloten in 2012 tot tijdelijke huisvesting van het gemeentepersoneel en bestuur in de gebouwen Herema State en Woudstate op het bedrijventerrein Woudfennen in Joure. Die tijdelijkheid mocht vijf jaar duren.
Bij de vorming van het college van b en w werd in het coalitieakkoord vastgelegd dat voor de huisvesting van de amtelijke organisatie wordt afgezien van een volledig nieuw gemeentehuis en dat gebruik zou worden gemaakt van de bestaande huisvesting. Uitbreiding van Herema State is dan wel noodzakelijk.
In 2014 volgde een onderzoek naar de toekomst van het gemeentehuis. Dat leidde twee jaar later tot een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Het plan ging uit van de verbouw van het huidige gemeentehuis en de uitbreiding op het naastgelegen Herema State 5. De kosten van de verbouw en uitbreiding waren door B en W becijferd op ruim tien miljoen.
De raad ging evenwel niet mee in het voorstel. In een tijd van bezuinigingen vond de meerderheid van de raad het ongepast om ruim tien miljoen uit te trekken voor de huisvesting van het ambtelijk apparaat.
Het college moest om die reden het huisvestingsplan herzien. In het nieuwe voorstel, dat vanavond in de gemeenteraad aan de orde komt, wordt aangegeven dat de verbouw in twee fases wordt uitgevoerd. In de eerste fase gaat het om de verbouw van de glazen vleugel van Herema State. De glazen vleugel is in 2000 in gebruik genomen. De vleugel wordt niet alleen gemoderniseerd, maar wordt ook voorzien van een nieuwe koeling.
Door de verbouw kan een flexibel huisvestingsconcept worden doorgevoerd. Daarbij gaat het om het inrichten van activiteit-gerelateerde werkplekken. De activiteit bepaalt welke werkplek op die dag het best past bij de medewerker. Geen vaste werkplekken betekent dat er op Herema State meer personeel kan worden ondergebracht. Het is de bedoeling dat een deel van de ambtenaren verhuist van Woudastate naar de hoofdvestiging in Park Herema State.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties