Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Economiedinsdag, 26 september 2017

Nog geen alarmsysteem tegen muizenplaag
Leeuwarden - Het provinciale waarschuwingssysteem voor muizenplagen is op zijn vroegst pas in het voorjaar van 2018 klaar. Landbouworganisatie LTO Noord liet het opzetten van zo’n systeem lange tijd liggen. De provincie vreest dat het systeem niet op tijd klaar is voor de volgende plaag.
In de jaargang 2014-15 zorgde een muizenplaag voor zo’n vijftien miljoen euro vraatschade aan boerenland. Landbouworganisaties, provincie en Wetterskip Fryslân spraken destijds af een waarschuwingssysteem te ontwikkelen, zodat preventief maatregelen zouden kunnen worden genomen om de groei van de muizenpopulatie te beperken. De landbouworganisaties zouden dit systeem uitwerken.
Naar nu blijkt heeft de ontwikkeling lange tijd stilgelegen. In een brief aan LTO Noord wijst de provincie erop dat iedere drie tot vier jaar een piek in de muizenpopulatie voorkomt, en dat het dus best zou kunnen dat die piek dit jaar zal zijn. 'Wij verwonderen ons over de geringe voortgang en vragen ons af of de urgentie hiervan wel wordt beseft, schrijft de provincie. ‘Gezien het ontbreken van een early warning system kunnen de preventieve maatregelen ook niet op het juiste moment worden genomen.’ De provincie stelt dat het van groot belang is dat het systeem er snel komt, en wijst erop dat eventuele schade voor rekening is van de boeren zelf.
LTO-bestuurder Peet Sterkenburgh zegt dat een meningsverschil tussen de provincie en de landbouworganisaties de belangrijkste oorzaak is voor de vertraging. “Wij wilden een wat eenvoudiger systeem dan de provincie. Daardoor heeft het even stilgelegen.”
De landbouwsector wilde volgens Sterkenburgh een ‘stoplichtsysteem’ invoeren. Zodra in het veld een toename wordt gesignaleerd aan muizen, moeten tijdelijke maatregelen van kracht worden (oranje licht). Daarbij valt te denken aan het extra kort houden van het gras en het niet laten liggen van hekkelspecie - zodat muizen zich minder goed kunnen verschuilen. De provincie pleitte voor een bredere aanpak, waarbij vooraf afspraken worden gemaakt met andere organisaties.
Volgens Sterkenburgh was voor dat laatste aanvankelijk weinig enthousiasme bij LTO, omdat het veel meer tijd en inspanning zou vergen. “Door het meningsverschil is het dossier wat onderop de stapel geraakt en heeft het niet de aandacht gekregen die nodig was.” Sinds enkele weken is LTO toch weer begonnen, voornamelijk volgens de wens van de provincie.
Half jaar
Al met al heeft het proces zo’n half jaar stilgelegen. Dat heeft tot gevolg dat het systeem er de komende maanden niet is, mocht de muizenpopulatie plotseling fors toenemen. Sterkenburgh daarover: “Het is de afgelopen weken heel nat geweest, dus ik denk dat heel wat muizen zijn verzopen. En het is natuurlijk ook niet zo dat we met het systeem een muizenplaag kunnen voorkomen.”
Sterkenburgh zegt dat het urgentiegevoel er bij LTO wel degelijk is. “Onze achterban is de muizenplaag inmiddels alweer half vergeten, wij zeker niet.” De vertraging in dit proces is volgens de LTO-bestuurder ook niet heel bijzonder. “Er zijn zoveel dingen die weleens blijven liggen.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties