Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiomaandag, 25 september 2017

Integreren is ook het Fries leren verstaan
Warns - De Slach by Warns stond afgelopen weekeinde in het teken van integreren in een Friese samenleving. Op de jaarlijkse bijeenkomst kwamen dit keer 150 mensen af.
Als immigrant integreren in Nederland is al moeilijk genoeg, maar wat als je in Fryslân terechtkomt en met nóg een andere taal te maken krijgt? En wat mogen de Friezen wat dat betreft van nieuwkomers verwachten? Die vragen stonden zaterdag centraal tijdens de jaarlijkse herdenking op het Reaklif. De aanwezige politie had niets te doen, want neonazi’s en antifascisten die mogelijk naar de herdenking zouden komen, bleven thuis.
Drie nieuwe Friezen deelden hun integratie-ervaringen met dagvoorzitter Martinus Jellema, bestuurslid van de Stifting Slach by Warns. De hindoestaanse Surinaamse Sandra Roza en muzikant Campbell Forbes van de Bahamas hadden nogal eens last van onbewuste discriminatie vanwege hun donkere huidskleur, waar ze overigens erg luchtig mee omgingen. ,,Ik woon hier al sinds 1975, maar er zijn nog steeds mensen die denken dat ik geen Nederlands spreek of dat ik de schoonmaakster ben.”
Met hun werk in de zorg was het voor Roza en Forbes nuttig om Fries in ieder geval te leren verstaan. Geen probleem, vinden ze. ,,In Suriname deed de regering niets aan onderwijs in het Hindi. Ik kreeg buiten schooltijd lessen in mijn eigen taal, dus ik weet hoe belangrijk dat is. Achteraf vind ik het jammer dat ik mijn kinderen hier in Nederland geen Hindi geleerd heb.” Laat de Friezen dat met hun memmetaal dus vooral wel doen, was haar impliciete boodschap.
FNP’er en kenner van het Oostfriese Seelterlands, Pyt Kramer, pleitte in zijn toespraak voor voorlichting op azc’s over tweetaligheid in Fryslân en over Friese taalcursussen. ,,Nijkommers wolle derby hearre. Sûnder in sekere kennis fan it Frysk is it op it plattelân lestich om der tusken te kommen.” Hij wist uit ervaring te vertellen dat immigranten graag in het Fries worden aangesproken. ,,Soks fielt as in teken fan akseptaasje.” Vooral kinderen passen zich volgens Jaap Vellenga van Vluchtelingenwerk Nederland razendsnel aan. ,,As de bern Frysktalige freontsjes krije, nimme sy de taal samar oer.”
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties