Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikelvrijdag, 22 september 2017

Bijbel verdient plek op christelijke school
Het gebruik van de Bijbel is niet vanzelfsprekend meer op christelijke scholen, schreef deze krant vorige week. Dat was een van de uitkomsten van een onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit en de Christelijke Hogeschool Ede, gedaan in opdracht van Verus, vereniging voor katholiek en christelijke onderwijs.
De verschillen tussen christelijke scholen zijn echter groot. Waar op de ene christelijke school geen fysieke bijbel meer aanwezig is, wordt die op de andere christelijke school nog vrijwel elke dag gebruikt. In het onderzoek wordt dat verschil mede in kaart gebracht door het gebruik van wetenschappelijke modellen. In de praktijk weten waarschijnlijk de meeste ouders ook wel dat de ene christelijke school de andere niet is. Er is voor hen iets te kiezen, niet alleen tussen christelijk en openbaar onderwijs, maar ook tussen christelijke scholen onderling. Al is het ook duidelijk dat die keuze in een stad groter is dan in een kleiner dorp.
De onderzoekers waarschuwen er terecht voor te grote conclusies te verbinden aan het rapport. Het onderzoek is kwalitatief van aard, en daarmee gebaseerd op onderzoek en interviews bij slechts enkele scholen. Voor een beter beeld zou er nu een kwantitatief onderzoek moeten volgen bij veel meer scholen, aldus de onderzoekers.
Toch geeft het rapport ook zo al een aardige inkijk in de verschillen tussen enkele christelijke scholen. Die scholen blijken zoekend te zijn als het gaat om het gebruik van de Bijbel, en dat is op zichzelf niet verkeerd. De Bijbel is ook geen gemakkelijk boek, niet voor volwassenen en zeker niet voor kinderen in de eenentwintigste eeuw.
Opvallend is dat die ongemakkelijkheid, en de soms openlijke desinteresse van leerlingen, er soms toe leidt dat docenten de Bijbel links laten liggen. Dat gebeurt vaker bij het voortgezet onderwijs dan in het basisonderwijs, staat in het rapport. Dat is opvallend, omdat bij andere vakken leerlingen bepaalde lesstof altijd aangeboden krijgen, of ze dat nu zelf relevant vinden of niet. Cruciaal in de vraag naar relevantie is de rol van de docent: weet die de lesstof relevant te maken? Als het gaat om de Bijbel, blijken ook docenten ermee te worstelen.
De Bijbel kan op velerlei manieren een rol spelen in het onderwijs, al is die rol tegenwoordig anders dan honderd jaar geleden. Toen was het veel vaker het vanzelfsprekende Woord van God, nu is het vaker een boek dat te denken geeft en dat vaak ingaat tegen de maatschappelijke orde. De Bijbel kan daarom vervreemding wekken, maar juist die vervreemding te laten zien en te bespreken, is ook in 2017 relevant. Zoals de onderzoekers het in het rapport stellen: ‘Daar waar het gaat schuren, daar vangt het leren aan en wordt de interesse gewekt.’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties