Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiodonderdag, 21 september 2017

Overerfde armoede in veengebied in kaart
Leeuwarden - Een dubbeltje zal nooit een kwartje worden. Hoe vaak is dit gezegde niet aangehaald als het ging over de sociaaleconomische toestand in gebieden waar in de negentiende en twintigste eeuw veenderij plaatsvond.
Juist in die gebieden lijkt armoede overerfbaar te zijn. In opdracht van de provincies Drenthe en Groningen gaat de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doen naar de oorzaken van overerving van armoede. Het onderzoek richt zich op de VeenkoloniŽn, maar zal op termijn voor heel Noord-Nederland van betekenis zijn. Het onderzoek zal deels uit data-analyse bestaan en daarnaast leunen op gesprekken met mensen die in armoede leven, waarbij zij over hun ervaringen vertellen.
Volgens hoofdonderzoeker Dirk Strijker zijn er door eerder onderzoek al heel wat aspecten van overerving van armoede bekend. Dit nieuwe onderzoek moet kennis opleveren over de mechanismen waardoor mensen in armoede blijven. ,,Je hebt verschillende niveaus van armoedeĒ, legt Strijker uit. ,,Mensen denken vaak dat het af te lezen is aan hoeveel geld je hebt. Dat is zeker een belangrijke indicator, maar het ligt ook aan andere dingen. We weten dat armoede ook te zien is aan het voedingspatroon van mensen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen die in armoede leven vaak een ongezond voedselpatroon hebben, omdat het gezonder eten vaak duurder is.Ē
Problemen met overerfbaarheid zijn volgens Strijker per gebied verschillend. ,,We beginnen in de VeenkoloniŽn omdat de problemen daar met het stedelijk proletariaat te maken hadden. De arbeiders waren daar voor werk afhankelijk van anderen en hadden weinig geld. Als je naar Frysl‚n kijkt zie je veel problemen met armoede in de Friese Wouden en het noordoosten van de provincie. Armoede uit zich daar vaak in de sociale mobiliteit. Mensen hebben dan wel een inkomen waar ze van kunnen leven, maar verdienen niet genoeg om weg te komen uit de dorpen en hun heil elders te zoeken.Ē
Het onderzoek van de RUG loopt door tot 2020.
Meer hierover in de papieren krant van 21 september 2017

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties