Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikeldinsdag, 19 september 2017

Rekenschap afleggen van een donkere tijd
Vorige week is officieel het historisch onderzoek begonnen naar de gebeurtenissen in het voormalig Nederlands IndiŽ in de periode tussen 1945 en 1950. In deze jaren vond de dekolonisatie plaats van het land dat IndonesiŽ zou gaan heten.
Het project dat een aantal jaren zal gaan duren - het moet in 2021 af zijn - is bijzonder omdat het samen met IndonesiŽ zal worden gedaan. Het is de bedoeling dat het, onder meer door literatuur- en archiefonderzoek en getuigenissen van nog levende mensen die deze periode hebben meegemaakt, een samenhangend beeld geeft van deze turbulente jaren in onze geschiedenis vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn veel uitstekende deelstudies en verslagen van allerlei rechtszaken, maar een goede historische synthese ervan ontbreekt nog steeds.
Uit de verschillende verhalen en interviews van de onderzoekers die aan de slag gaan, komt naar voren dat er een bepaalde gÍne heerst over de handelwijze van de Nederlandse staat in deze vijf pijnlijke jaren. De focus ligt al snel op de vraag of - en zo ja hoeveel - oorlogsmisdaden zijn gepleegd en welke fouten er door de verschillende kabinetten en door de legerleiding zijn gemaakt. Het is een pluspunt dat ook de misdragingen van de jonge Indonesische staat - en die waren zeker niet gering - bij het onderzoek worden betrokken. En welke conclusies straks ook worden getrokken, het staat buiten kijf dat het goed is dat zowel Nederland als IndonesiŽ rekenschap afleggen van hun verleden in deze donkere jaren.
Het afleggen van rekenschap zal ook voor de Nederlandse veteranen en de toenmalige Indonesische strijders die nog leven kunnen werken als een bevrijding. De jongens die destijds op het schip stapten om - vaak vol idealen - als militair het gezag te bevestigen en orde en rust te brengen kwamen als een soort pariaís terug. Daags nadat ze thuis kwamen gingen ze weer aan het werk. Over hun vaak traumatische ervaringen werd niet gesproken. Ze konden hun verhaal niet kwijt. Wie wil horen over een verloren oorlog? De Indonesische strijders van weleer werden en worden in eigen land nog steeds als helden vereerd. Uit gesprekken met hen komt vaak naar voren dat ze niet of nauwelijks oordelen over de rol van de Nederlanders. Er is geen noemenswaardig verwijt, wat in Nederland wel anders is.
Het historisch project dat is begonnen is niet zomaar een onderzoek van geschiedkundigen die gaan uitzoeken wat er eigenlijk precies is gebeurd. Dagelijks worden we ook nu geconfronteerd met de gevolgen van beslissingen die destijds werden genomen. Het tijdperk van het kolonialisme is mentaal nooit afgesloten. Denk alleen maar aan de Molukse kwestie of de discussie over Zwarte Piet. Het is niet zo dat het historisch onderzoek deze diepe wonden zal helen, maar het kan zeker bijdragen aan de verwerking van nationale traumaís.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties