Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodonderdag, 14 september 2017

Het manusje-van-alles op het raadhuis
Grou - Het houdt het midden tussen belangenvereniging en gezelligheidsclub: de Friese Bodekring. Zo’n 55 (ex-)boden komen eenmaal per jaar samen op hun ‘Boadedei’. Zaterdag bestaan ze vijftig jaar.
Sommige gemeenten hebben er meer, maar vooral vroeger, toen Fryslân nog een lappendeken was van kleine gemeenten, stond de bode er in het raadhuis meestal alleen voor. Dat was in 1967 dan ook de reden om een provinciale vereniging van gemeentebodes op te richten. Zo kwam je nog eens een collega tegen en bovendien waren er belangen te behartigen. “Lean, taslaggen, wurk-oeren - dat koe tusken gemeenten wakker űngelyk węze”, vertelt Hessel Kuipers (86), erelid van de club omdat hij er bijna vanaf het eerste uur bij was. Samen stonden ze sterker om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.
Hij was getrouwd met een Drentse en werkte voor de Nederlandse Spoorwegen in Alkmaar – “Ik ha kondukteurology studearre!” - maar rond het midden van de jaren zestig wilde Kuipers terug naar it heitelân. De geboren Hindelooper solliciteerde op de vacature voor gemeentebode op het raadhuis van Hemelumer Oldeferd en werd tot zijn eigen verrassing aangenomen, uit 110 sollicitanten. ‘Naat tout’, niet gedacht, liet hij dan ook in het Hindeloopers op zijn woning zetten, direct naast het raadhuis.
Wie zich het beroep van gemeentebode voorstelt denkt waarschijnlijk vooral aan een heer of dame die koffie schenkt en raadsvergaderingen voorbereidt. Maar vooral in de beginjaren van de vereniging werd een bode voor de meest uiteenlopende karretjes gespannen. “By ‘t simmer gyng ik alle dagen by boatsjelju lâns om it havenjild op te heljen. Twa gűne. Der wie ris ien by, dy seach my oankommen en doe goaide er gau de boat los. Fuort wie er!”
Dat liet Kuipers niet op zich zitten. Hij schakelde de politie in en de schipper kreeg proces-verbaal aan z’n broek. “En doe moast er my dochs noch dy twa gűne betelje, fansels”, lacht Kuipers met voldoening.
Lees het hele artikel in de papieren krant van 14 september 2017

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties