Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Economiedonderdag, 14 september 2017

Bouw monomestvergisters kan van start
Leeuwarden - De 68 aspirant-leden van coöperatie Jumpstart kunnen vanaf volgend jaar zomer een monomestvergister op het terrein van hun melkveehouderij verwachten. Minister Henk Kamp van Economische Zaken maakte gisteren namelijk bekend dat de eerder beloofde 150 miljoen euro SDE+-subsidie aan 118 projecten is toegekend. Jumpstart kan op 130 miljoen euro rekenen voor de bouw van 103 monomestvergisters.
“Er is nog ruimte voor nieuwe leden”, zegt Jan-Willem ter Avest, woordvoerder van FrieslandCampina. “En er hebben zich al een paar honderd geïnteresseerden gemeld. Daar wordt nu naar gekeken en na toetsing kunnen ze op volgorde van binnenkomst deelnemen.”
Ter Avest meldt dat de huidige leden verspreid zitten over het hele land, een uitsplitsing naar provincie is niet te geven. In Hinnaard werd vorig jaar de eerste monomestvergister geopend bij Pieter Minne Heeg. Ook is er een plan voor een dergelijke vergister met een capaciteit van 36.000 ton aan de Nieuwe Weg in Marrum.
Ook melkveehouders die niet bij FrieslandCampina zijn aangesloten kunnen lid worden. Een van de vereisten is wel dat aan weidegang wordt gedaan en dat er een minimumaantal koeien wordt gemolken. De vergisters van Jumpstart zijn pas rendabel bij 150 koeien op een roostervloer of 120 koeien bij een dichte stalvloer. Door de collectieve aanpak van Jumpstart wist de sector de kostprijs te drukken en is een subsidie van 12,5 cent per kWh voldoende.
De monomestvergister zet mest om in hernieuwbare energie zoals biogas, elektriciteit of warmte. Het reduceert zo enerzijds de methaanproductie en genereert anderzijds groene stroom. Het is de opvolger van de co-vergister waaraan, naast mest, ook andere biomassa als hout- en groenafval moet worden toegevoegd. Mede door oplopende prijzen voor die biomassa werd de co-vergister geen succes.
Via Jumpstart leaset de boer de monomestvergister gedurende twaalf jaar. Onderhoud zit bij het contract in. Na die periode komt de vergister in bezit van de melkveehouder. Met naast de stroomvergoeding ook nog een tegemoetkoming van FrieslandCampina voor reductie van de CO2-uitstoot verdient een melkveehouder met 150 koeien jaarlijks 3000 tot 3500 euro aan de installatie. Soms kost het nu juist duizenden euro’s om overtollig mest af te zetten.
Elektriciteitsbehoefte
Naast het eigen gebruik op het melkveebedrijf zal een deel van de met monomestvergisting opgewekte groene energie gebruikt worden om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de productielocaties en kantoren van FrieslandCampina. Met de 103 installaties wordt een reductie van broeikasgasemissie bereikt die gelijk staat aan 31.000 auto’s minder op de weg of het equivalent van 670.000 zonepanelen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties