Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Hoofdartikeldinsdag, 12 september 2017

Staat weer op vingers getikt door rechter
De Nederlandse staat moet meer doen tegen luchtvervuiling. De rechter oordeelde vorige week dat er een luchtkwaliteitsplan moet worden opgesteld dat aan de regelgeving voldoet. Het plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen, aldus het oordeel van de rechtbank in Den Haag. En, wat ook belangrijk is, er mogen in de toekomst geen nieuwe plaatsen bij komen waar de vervuiling boven de normen komt die de staat - in Europees verband - heeft vastgesteld.
Het is niet voor het eerst dat een rechter wordt ingeschakeld om de overheid aan haar eigen woord te houden. Eerder werd met succes de verhoging van de maximumsnelheid in Rotterdam en Amsterdam aangevallen. Spraakmakend was ook de Urgenda-zaak waarin de rechter de overheid dwong de uitstoot van broeikasgassen veel meer te beperken dat zij van plan was. En steeds deed de rechter niet ingewikkeld over de afweging die moest worden gemaakt. Het is simpel: de staat moet zich houden aan de normen en regels die zij zelf heeft vastgelegd, zowel nationaal als de verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen. De normen zijn meetbaar, dus de zaak ligt in de meeste gevallen helder.
Het demissionaire kabinet heeft gezegd nu haast te maken met de verbetering van de luchtkwaliteit. Want, zoals staatssecretaris Sharon Dijksma (milieu) het verwoordde: schone lucht is van levensbelang. Het is natuurlijk absurd dat deze belijdenis uit haar mond komt nadat de rechter haar heeft gedwongen snel maatregelen te nemen. Schone lucht was blijkbaar vóór de uitspraak van de rechter van minder levensbelang.
De kritiek is terecht dat de overheid eerst goede sier maakt door allerhande mooi klinkende afspraken te ondertekenen maar dan vervolgens in gebreke blijft bij de uitvoering. Tot schade van de volksgezondheid.
Amsterdammers roken ongemerkt ruim zes sigaretten per dag mee door de verontreinigde lucht die ze inademen. Alle onderzoeken tonen aan dat mensen die langdurig worden blootgesteld aan relatief grote hoeveelheden fijnstof of ultrafijnstof gemiddeld jaren eerder sterven dan mensen die leven in relatief schone lucht. De schadelijke stoffen komen onder meer vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen door auto’s en bedrijven. Ook wordt meer verontreinigde lucht gemeten in de buurt van de intensieve veehouderij, bijvoorbeeld in bepaalde delen van de provincie Brabant.
De rechterlijke uitspraken zullen ongetwijfeld ook in de toekomst gevolgen hebben voor het Nederlandse milieubeleid. Dat is een goede zaak. Als de politiek niet wil, dan moet het zo. Er staat teveel op het spel om zomaar te berusten in een lakse overheid.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties