Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiomaandag, 11 september 2017

It lęste rűntsje: Menameradiel wandelend op weg naar Waadhoeke
Deinum - ‘Anno 1603 de 31. Augusti sterf de eerentveste hoochgeleerde dr. Tzyalling v. Eysingha, grietman over Minaldomadeel’ staat op een grafzerk in de Marsumer Sint Pontianuskerk die koster Jan Sijbesmalaat zien. Zo lang bestaat Menameradiel dus al. En nog langer, want de vroegste vermelding van de naam stamt uit het begin van de vijftiende eeuw, ten tijde van de Friese Vrijheid. Grietman na grietman, burgemeester na burgemeester, eeuw na eeuw was de naam verbonden aan dit stukje Fryslân. Straks leeft ze alleen nog een tijdje voort in de hoofden van de Menameradielsters, want op 1 januari 2018 gaat de gemeente met Franekeradeel, het Bildt en een stukje Littenseradiel op in Waadhoeke.
Niet dat veel wandelaars daar zaterdag echt verdrietig over zijn. Piet en Tjeerdtje Boerrigter uit Menaam verwoorden onderweg het heersende sentiment: “Der is al sa lang praat oer in weryndieling, wy binne no wol oan it idee wend. En der komme hieltyd mear ferantwurdlikheden op gemeenten ta, dat kinne de lytskes net allinnich oan.” Maar dorpsgenoten Frans en Betty Kingma vinden het wél erg jammer. “Wy hawwe it net sa op dy skaalfergrutting. De lokale oerheid komt op gruttere ôfstân te stean. Aansten moatte wy yn Frjentsjer węze as wy nei it gemeentehűs moatte. En witte se dęr wol wat der spilet yn Blessum of Ritsumasyl?”
Tom van Mourik
Kort na negenen laat oud-burgemeester Tom van Mourik zich bij zalencentrum It Holt in Deinum inschrijven. Hij werd onlangs benoemd in Smallingerland, maar was nog nauw betrokken bij de organisatie van ‘Us Jier’. Hij heeft in vijfenhalf jaar “in prachtige tiid”gehad in Menameradiel. “Op sa’n dei as hjoed kom ik dan graach even wer-om op it âlde stee. De frou soe ek mei, mar sy hat okkerdeis op Flylân it ankel ferstűke, dat ik stean der hjoed allinnich foar. It sil dus wol in barre tocht wurde, mar ik slach my der trochhinne”, grapt hij opgewekt.
In alle kernen langs de route Deinum-Boksum-Blessum-Deinum en langs de lange lus over Ritsumasyl en Marsum is er het een en ander te beleven. Kerken en molens zijn geopend vanwege de Open Monumentendag. In Blessum laat veehouder Thom Miedema - die een jaar lang in deze krant figureerde in de serie over het boerenbedrijf - de wandelaars door zijn stal lopen. Sommigen willen met de koeien op de foto en enkele kinderen laten zich vertederen door de kalfjes. “Nim der in stikje tsiis by, minsken”, spoort Miedema aan. Ook is er melk, yoghurt en kwark van FrieslandCampina.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 september

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties