Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiovrijdag, 8 september 2017

Raad Dongeradeel wil debat over taalnota
Dokkum - De nota Frysk Taalbelied 2017-2020 wordt toch in de gemeenteraad van Dongeradeel behandeld. Dat heeft wethouder Pytjse de Graaf gisteren toegezegd in de commissievergadering.
Het college wilde de nota, die in DDFK-verband is opgesteld, niet aan de raad voorleggen omdat ze deze onvoldoende vonden. Volgens De Graaf komt de gelijkwaardigheid van de twee rijkstalen in de nota niet genoeg naar voren. Zo stelt de nota niet dat de telefoon op het gemeentehuis in het Fries moet worden opgenomen, iets wat in Tytsjerksteradiel wel praktijk is.
Zowel de ChristenUnie als Sociaal Dongeradeel waren verbaasd dat het college de raad niets wilde laten zeggen over de nota. Zeker omdat de andere drie gemeenten waarmee Dongeradeel een ambtelijke fusie heeft, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a., deze nota met een hamerslag hebben aangenomen.
Rein Ferwerda van de CU vond het besluit van het college over zo’n belangrijk onderwerp zo vergaand dat hij de wethouder vroeg waarom ze haar besluit niet met een persbericht naar buiten had gebracht. Nu reageerde zij alleen op Omrop Fryslân.
Volgens de wethouder was zij door de Omrop benaderd en hadden de media het besluit uit de stukken kunnen halen. Het Friesch Dagblad had afgelopen woensdag de wethouder al over deze kwestie benaderd, maar kreeg die dag geen reactie. Gisteren meldde een woordvoerder van de DDFK-gemeenten de krant dat de wethouder in eerste instantie geen van de Friese media hierover te woord wilde staan, maar er uiteindelijk voor koos toch aan Omrop Fryslân een toelichting te geven.
Als de nieuwe nota niet wordt aangenomen blijft voorlopig de oude nota Frysk Taalbelied 2012-2015 van kracht. Om op het terrein van functie-eisen voor gemeentepersoneel niet uit de pas te lopen met de fusiepartners zal Dongeradeel op het gebied van personeelsbeleid wel de nieuwe nota volgen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties