Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Hoofdartikelvrijdag, 8 september 2017

Sint-Maarten verdient eersterangs hulp
De verwoesting die de orkaan Irma heeft aangericht op Sint-Maarten is nog maar amper in beeld of de volgende orkaan (José) doemt al op. Daarmee is Sint-Maarten (net als de andere Bovenwindse eilanden Saba en Sint-Eustatius) ineens het middelpunt van onze aandacht. En met recht. Irma raasde met niet eerder gemeten windsnelheden over de eilanden, snelheden die de rest van het Nederlandse koninkrijk zich niet kan voorstellen zonder het te hebben meegemaakt.
Een neveneffect van de ramp is dat Nederlanders hier eraan herinnerd worden dat er aan de overkant van de Atlantische Oceaan ook Nederlanders leven. Al te gemakkelijk blijven deze Bovenwindse eilanden buiten beeld als we het over ‘Nederland’ hebben. Het gevoel tweederangs burger te zijn, is daar zelden ver weg.
Sint-Maarten heeft sinds 2010 een aparte status binnen het koninkrijk. Met een oppervlakte van 34 vierkante kilometer is de Nederlandse helft in omvang vergelijkbaar met Vlieland. Een bescheiden stukje van het koninkrijk dus, maar wel een die juist vanwege de afstand en de kleine schaal om bijzondere aandacht vraagt.
Dat de herinnering aan onze verbondenheid nodig was, bleek gisteren nog op de persconferentie die premier Mark Rutte en minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties gaven. Een journaliste stelde daar de vraag waarom ‘de Nederlanders’ niet waren geëvacueerd. Terecht wees Rutte haar op het feit dat ook de 42.000 inwoners van Sint-Maarten ingezetenen van ons koninkrijk zijn. De suggestie dat diegenen die uit het Europese deel afkomstig waren wat dat betreft een speciale behandeling verdienden, wees hij dan ook van de hand. Toeristen waren op tijd uit het rampgebied vertrokken.
De eerste reactie van het kabinet op de noodsituatie is adequaat te noemen. Voordat Irma toesloeg, had defensie al 99 militairen aan het werk gezet om Sint-Maarten op de naderende orkaan voor te bereiden. Gisteren werd de noodhulp vanaf tijdig ingeschakelde marineschepen in gang gezet, al wordt die zeer bemoeilijkt door de schade aan de haven en het vliegveld van Sint-Maarten.
Als eerste moet er drinkwater en voedsel naar de getroffenen gebracht worden, maar ook is er behoefte aan een snel herstel van de belangrijkste infrastructuur en handhaving van de openbare orde. Dat er een nieuwe orkaan onderweg is, maakt de omstandigheden voor de hulpverleners des te zwaarder.
Het kabinet neemt forse maatregelen om door de lucht en over het water zo snel mogelijk hulp te bieden aan ,,de medebewoners van ons koninkrijk", zoals Rutte zei. Het Rode Kruis heeft giro 5125 opengesteld. Dat moet ook. Eersterangs hulp is het minste dat Sint-Maarten in deze catastrofale omstandigheden mag verwachten.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties