Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiodonderdag, 7 september 2017

Spoeddebatten en vragen over taxikwestie Noordoost
Dokkum - In meerdere gemeenteraden in Noordoost-Fryslân is onrust ontstaan, nu blijkt dat bij de taxi-aanbesteding toch geen strengere eisen zijn gesteld voor de overname van de chauffeurs van de huidige vervoerder. In Achtkarspelen (vanavond) en Dantumadiel (dinsdag) is inmiddels een spoeddebat ingepland, in Dongeradeel is een lange lijst schriftelijke vragen gesteld.
Deze week werd duidelijk dat in de nieuwe aanbesteding van het WMO- en leerlingenvervoer dezelfde voorwaarden zijn opgenomen voor de overname van de chauffeurs. Dit is gebeurd ondanks een formele toezegging aan raadsleden dat er strengere voorwaarden zouden komen.
Zowel vakbond FNV Taxi als werkgeversorganisatie KNV stelden gisteren in deze krant dat dat anders moet. Ze vrezen dat, als de overname van personeel niet dwingender wordt voorgeschreven, nieuwe vervoerders kiezen voor goedkopere arbeidskrachten. In dat geval komen huidige chauffeurs zonder werk te zitten en moeten hun werkgevers mogelijk hoge ontslagvergoedingen betalen. Vakbondsbestuurder Minke Jansma riep de raadsleden op alsnog in actie te komen.
Een rondgang langs coalitiepartijen in de zes gemeenten leidt tot uiteenlopende reacties. Zo zegt Bauke van der Heide (FNP, Ferwerderadiel) dat hij als raadslid weinig zicht heeft op de aanbesteding, maar dat hij erop vertrouwt dat de gemeenten goede eisen hebben gesteld. “Dat soe űnbegryplik węze.” Van der Heide zegt nu geen aanleiding te zien om inhoudelijke vragen te stellen. Dat zegt hij pas te gaan overwegen zodra vakbonden of andere partijen hem rechtstreeks benaderen.
Romke van der Wal (CDA, Achtkarspelen) vindt dan weer wel dat de aanbesteding nog moet worden aangepast. “We moatte soargje dat de wurkgelegenheid yn de regio bliuwt.” Van der Wal zegt dat hij erop rekende dat eisen voor de overname van personeel in de nieuwe aanbesteding zouden zijn aangescherpt. “Mar yn ús beleving kloppet it sa net.” Hij zegt daarbij dat de invloed van de raad in Achtkarspelen klein is, omdat het om een regeling gaat tussen zes gemeenten. In Achtkarspelen wordt vanavond wel een spoeddebat gehouden, op verzoek van oppositiepartij FNP.
Rinze Eizema (PvdA, Tytsjerksteradiel) zegt het standpunt van de vakbond te delen. Hij zegt nog niet te kunnen zeggen wat hij gaat doen, omdat hij eerst fractieberaad wil afwachten.
Fedde Breeuwsma (FNP, Dongeradeel) blijft wel achter de aanbesteding staan, die bestuurlijk wordt getrokken door zijn wethouder Pytsje de Graaf. “Ik kin as riedslid net krekt oersjen wat der no bart en wat it kolleezje docht, mar ik ha der fertrouwen yn dat dat op in ferantwurde manier bart.” Breeuwsma vindt dat FNV en KNV ook zelf schuld dragen. Hij stelt dat zij, als ze het toch eens zijn, eerder landelijk afspraken hadden kunnen maken over een regeling voor overname van personeel. “Dat binne deselde partijen dy’t no hiel heech fan de toer blaze. It is foar harren maklik wizen.” Het FNP-raadslid zegt dat hij wel de antwoorden afwacht op een reeks schriftelijke vragen, die gisteren zijn ingediend door coalitiegenoot ChristenUnie.
Het spoeddebat in Dantumadiel, op verzoek van oppositiepartijen PvdA, Dantumadiel en SGP, wordt dinsdag gehouden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties