Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiodonderdag, 31 augustus 2017

Bezoekers of bezoeken: het maakt wél uit
Deze krant bracht gisteren het nieuws dat scheidend LF2018-directeur Lieven Bertels erkent dat er bij Culturele Hoofdstad geen vier miljoen bezoekers worden verwacht, zoals steeds werd verkondigd, maar 1,4 miljoen.
De opbrengst blijft daarbij volgens de organisatie gelijk: 79 miljoen euro. Volgens LF2018 werden nooit vier miljoen unieke bezoekers bedoeld, maar het totaal aantal bezoeken aan voorstellingen, evenementen en tentoonstellingen. Met andere woorden: ‘Wat maakt het uit?’
Nou, best wat. Want Leeuwarden (en later Leeuwarden Fryslân) is niet zomaar Culturele Hoofdstad van Europa geworden. Voordat de jury in 2013 Leeuwarden aanwees, was er een lange weg afgelegd. De gemeenteraad van Leeuwarden en Provinciale Staten moesten worden overtuigd van het belang van LF2018 voordat zij er gezamenlijk zo’n 24 miljoen euro in staken. Om Culturele Hoofdstad aan de man te brengen is het aantal van vier miljoen bezoekers wel degelijk genoemd als een argument om vóór te stemmen.
In officiële stukken werd niet gesproken van vier miljoen bezoeken maar van bezoekers. In het Engelstalige bidbook, waarmee de jury werd overtuigd om voor Leeuwarden te kiezen, staat keurig vermeld dat er 4 million visitors zullen komen en is geen sprake van visits. Een van de slogans was ‘Culturele Hoofdstad, een economische impuls’.
Nergens werd duidelijk gemaakt dat de vier miljoen bezoekers in werkelijkheid 1,4 miljoen bezoekers zouden zijn, die meerdere activiteiten zouden bezoeken. En ook daarna niet. In een rapportage over de doelen van LF2018 uit september 2016 staat het wederom: vier miljoen bezoekers die gemiddeld twintig euro besteden.
Tekst aangepast
Pas op 20 juni van dit jaar schreef de organisatie van LF2018 over het getal van 1,4 miljoen bezoekers. Na vragen van het Friesch Dagblad werd dat stuk aangepast en stond er op 21 juni weer vier miljoen bezoekers in het stuk tekst.
Als antwoord op vragen over de te verwachten bezoekers kreeg deze krant daarna telkens te horen dat met het te verwachten totaal aantal bezoeken werd bedoeld. Doorvragen leidde tot semantische discussies over de definitie van het woord ‘bezoekers’.
Tot dinsdag, toen Lieven Bertels zei dat er in eerste instantie wel degelijk over vier miljoen individuele bezoekers gesproken werd, maar dat dat later naar beneden is bijgesteld. Waarbij nogmaals werd gezegd dat dat uiteindelijk niets uitmaakt om dat de financiële opbrengst gelijk blijft.
Dat klopt niet. Neem bijvoorbeeld het LF2018-doel dat 90 procent van de bezoekers aangeeft dat ze nog een keer terug willen komen naar Fryslân. 90 procent van vier miljoen is 3,6 miljoen, en dat is veel meer dan datzelfde percentage van 1,4 miljoen bezoekers.
Is het vreemd dat verwachtingen uit 2012 en 2013 worden bijgesteld? Dat het zogenoemde bidbook waarmee de titel veroverd werd, niet één-op-één wordt uitgevoerd? Of dat dit voorjaar de provincie en de gemeente Leeuwarden ruim zeven miljoen extra uittrokken voor LF2018 omdat het gewenste programma anders niet haalbaar bleek?
Nee. Nog niet eerder is in Fryslân zo’n groot evenement op poten gezet als LF2018. In 2012 en 2013 viel niet te voorzien wat er allemaal nog zou gebeuren richting 2018.
Wat wél schadelijk is voor LF2018 is het gebrek aan transparantie. Zoals nu met de semantische discussie over ‘bezoekers’, en het afgelopen half jaar over de financiële situatie bij de stichting. Door niet open en helder te communiceren rijzen er twijfels over de betrouwbaarheid van de organisatie. Wie telkens zegt en schrijft dat er vier miljoen bezoekers verwacht worden, kan niet verbaasd zijn dat een politicus of lezer ervan uit gaat dat er vier miljoen mensen komen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties