Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiozaterdag, 19 augustus 2017

Leegstand in detailhandel neemt fors af
Leeuwarden - In Fryslân is de leegstand in de detailhandel het afgelopen jaar fors gedaald. Op 1 juli 2017 stond 6,6 procent van de winkelvloeroppervlakte leeg. Op 1 juli 2016 was dit nog 8,8 procent. Landelijk liep het leegstandspercentage ook terug, van 8,3 procent naar 7,4 procent.
Dit blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland, de belangenbehartiger van winkeliers. In het onderzoek is het detailhandelsbeleid van de provincies en 36 grote(re) gemeenten beoordeeld. Voor de studie is gebruik gemaakt van diverse bronnen, waaronder de meest recente gemeentelijke detailhandelsvisies en lokale verordeningen op het gebied van parkeren, winkeltijden en onroerendzaak- en reclamebelasting.
De onderzoekers analyseerden in Fryslân twee gemeenten: Leeuwarden en Heerenveen. Tegen de Friese trend in nam de leegstand in Heerenveen niet af en groeide zelfs. In deze gemeente staat momenteel 7,4 procent van de vloeroppervlakte leeg. Een jaar geleden was dat 6,4 procent.
Heerenveen scoort wel goed als het gaat om het parkeerbeleid. De gemeente hoort met een maximumtarief van 1,20 euro in het eerste parkeeruur bij de goedkoopste van de onderzochte gemeenten.
De twee Friese gemeenten heffen verhoudingsgewijs een hoog ozb-tarief voor niet-woningen (winkels). Leeuwarden staat op die lijst vijfde, Heerenveen zevende.
De onderzoekers merken op dat Leeuwarden achterblijft als het gaat om een actiegerichte detailhandelsvisie. Dit geldt voor veel meer gemeenten. 17 van de 36 onderzochte gemeenten hebben geen concreet programma om de detailhandel te versterken. Heerenveen scoort op dit onderdeel redelijk, aldus Detailhandel Nederland.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties