Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiomaandag, 7 augustus 2017

Joure zet het conflict met SKS op scherp
Grou - Schipper Dirk Jan Reijenga van Joure zet het conflict met de SKS op scherp. Al ruim vier weken bakkeleien beide partijen over de ophanging van het grootzeil. De afgelopen weken is er bijna dagelijks contact geweest, maar het leverde geen oplossing op.
Volgens het SKS-bestuur voldoet het Jouster skūtsje niet aan de originaliteitseisen. Vandaar dat Joure afgelopen zaterdag na een mooie tweede plek bij Grou werd gediskwalificeerd en 21 niet-aftrekbare strafpunten aan de broek kreeg.
Volgens de SKS zit de zeilsval, het stuk touw waaraan het zeil wordt gehesen, te hoog op de mast bevestigd. Het silhouet van het skūtsje wordt daarmee aangetast. Volgens Reijenga kan de zeilsval beter wat hoger boven de gaffel zitten in verband met de veiligheid. ,,Wy hawwe hjoed bygelyks twa kear in grutte geip makke. Dan komme der grutte krachten op it skip, de mźst en it tśch. Ik wit net oft it materiaal it wol holden hie oft wy śs oan de easken fan de SKS holden hiene”, verklaart Reijenga.
Hij wijst er bovendien op dat zijn oplossing er niet voor zorgt dat het schip sneller gaat varen. Vicevoorzitter Siep van der Valk van de skūtsjecommissie van Joure vult aan dat de ophanging van het grootzeil van Drachten, Heerenveen en Sneek ook niet aan de originaliteitseisen voldoen. ,,Mar dy hawwe der wol syltechnysk foardiel fan en dat litte se gewurde. SKS-foarsitter Nagelhout hat sein dat dat der ea ynslūpt is en dat se dat no net mear werom draaie kinne, mar dat fan śs akseptearje se net”, reageert Van der Valk, die vierkant achter zijn schipper en bemanningsleden staat.
Het SKS-bestuur is van mening dat het originaliteitsreglement niet ten koste gaat van de veiligheid. Bovendien hadden de Jousters eerder aan de bel kunnen trekken. Dat ze zaterdag middels een protestvlag op het wedstrijdwater hun gelijk probeerden te krijgen, vindt de SKS allesbehalve charmant. Ze kreeg de jury aan haar kant. Tot tweemaal toe had de SKS en de commissie Amels, die gaat over de originaliteit, Joure gesommeerd het mastbeslag aan te passen.
Reijenga, de kampioen van twee jaar geleden, peinst er niet over om het grootzeil anders op te hangen. Joure moest de Oeral Thśs afgelopen seizoen aanpassen vanwege de nieuwe zeilformule van de SKS, die bepaalde dat elk skūtsje aan een verplicht zeilsilhouet moest voldoen. De zeilval van Joure hangt 22 cm boven de gaffel, terwijl dat volgens de regels 14 cm moet zijn.
Als Joure voet bij stuk houdt, is de kans groot dat de SKS de Jousters vandaag verbiedt om van wal te steken bij De Veenhoop waar de skūtsjes vandaag hun tweede wedstrijd zeilen. Van der Valk van de Jouster eigenarencommissie zou dit heel erg vinden. ,,Wy hawwe it gefoel dat śs wat ūntnommen wurdt. Us mannen binne frustreard, striidber en fūl. Acht wike lyn wist de SKS dit al en pas sūnt fjouwer wike hearden wy dat it net goed wie.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties