Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikelvrijdag, 4 augustus 2017

Voorstel donorwet is inbreuk op privacy
Het aantal mensen dat geen toestemming geeft voor orgaandonatie is gestegen tot 1,71 miljoen. Dat zijn er 152.000 meer dan begin vorig jaar, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week.
Tegelijkertijd zijn er ook meer mensen die juist wel toestemming geven voor orgaandonatie. Hun aantal is sinds begin 2016 toegenomen tot 3,6 miljoen. Iets meer dan 700.000 mensen laten de beslissing of organen verwijderd mogen worden over aan nabestaanden.
Er ligt een nieuwe zeer omstreden orgaandonatiewet op de plank. In vorig jaar september nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel van D66 aan dat voor een nieuw registratiesysteem voor donoren moet zorgen. De bedoeling van de wet is dat er meer organen beschikbaar komen en dat de wachtlijsten verminderen. Het huidige systeem houdt in dat er geen organen van overleden mensen mogen afgenomen tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven. Door de nieuwe wet krijgt orgaandonatie een verplicht karakter. Iedereen is donor tenzij daartegen bezwaar is gemaakt in het donorregister. De nieuwe wet heeft nog geen rechtskracht. De Eerste Kamer moet het voorstel nog goedkeuren.
Het systeem van ‘ja-tenzij’ is niet uniek in de wereld. Er zijn meer landen die gezien de nood aan donororganen dergelijke regelingen hebben ingevoerd. Maar aan het systeem kleven onmiskenbaar principiële bezwaren. En daarbij speelt de vraag ‘wie is eigenaar van mijn organen?’ een bepalende rol. Mag de overheid als ik van tevoren niets van mij laat horen zomaar beschikken over mijn lichaamsdelen nadat ik ben overleden?
De weerzin tegen het verplichte karakter van de voorgestelde donorregeling is vrij groot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat bijna vijfduizend mensen die als donor geregistreerd stonden daags na de stemming in de Tweede Kamer hun organen uit principe niet meer beschikbaar stelden in het register.
Er zijn overigens ook andere feiten achter de voorgestelde regeling die erop wijzen dat de nieuwe wet niet tot wonderen zal leiden. In landen als Spanje, België, Frankrijk, en Italië waar iedereen potentieel donor is worden weliswaar relatief meer organen gedoneerd. Maar of dat door de regeling komt is maar de vraag. In sommige van deze landen komen ook meer jonge mensen om in het verkeer, waardoor er een relatief groot aanbod is van geschikte donororganen. Toch bestaan in deze landen ook nog altijd lange wachtlijsten.
Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de Eerste Kamer. Moeten we een zware, principieel omstreden ingreep in onze persoonlijke levenssfeer toestaan voor een regeling waarvan de positieve effecten lang niet vaststaan? De nood is ontegenzeggelijk hoog, maar rechtvaardigt die een zware inbreuk op onze persoonlijke integriteit?

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties