Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Hoofdartikeldonderdag, 27 juli 2017

Kwetsbaar erfgoed verdient bescherming
Ze zijn voor de meeste mensen niet zichtbaar en wellicht is dat de reden dat ze wel eens vergeten te worden: scheepswrakken op de bodem van de Nederlandse Noordzee en Waddenzee. Toch behoren deze wrakken tot ons maritieme erfgoed en verdienen ze daarom bescherming.
Terecht dus dat Fryslân, samen met andere Nederlandse kustprovincies, een brief heeft gestuurd naar minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) met het verzoek actie te ondernemen om deze wrakken te beschermen. Er liggen er waarschijnlijk duizenden in de Nederlandse kustwateren en vele van deze wrakken lopen het gevaar om te verdwijnen. Dat gebeurt vooral door veranderende stromingen en zandverschuivingen, waardoor de wrakken bloot komen te liggen in het zeewater. Daardoor corroderen ze vervolgens.
Als dat gebeurt voordat deze wrakken goed onderzocht of zelfs geïdentificeerd zijn, betekent dat een gemis voor onze maritieme historie. Het waren ooit zeewaardige schepen die bijdroegen aan de economie van het eigen land of de eigen streek. Op zichzelf heeft elk wrak alleen daarom al een eigen verhaal, al zal het ondoenlijk zijn om al die verhalen te achterhalen.
Dat is echter geen reden te doen alsof de wrakken er helemaal niet zijn. Hoe onzichtbaar ook, zij vormen een onderdeel van onze geschiedenis. Een geschiedenis waar Nederland zich bovendien vaak op laat voorstaan: de geschiedenis van de overzeese handel, van het water en van de scheepsbouw.
Wellicht liggen er zelfs nog voorwerpen in deze wrakken die iets kunnen vertellen over de tijd dat deze schepen zijn vergaan. Dat geldt zeker voor de oudere schepen, uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. In dat opzicht vormen de wrakken ook, soms nog onontdekte, archeologische schatten. Het is goed dat amateurduikers bij een recent opgezette pilot meer samenwerken met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om deze schatten in kaart te brengen.
Kamerleden van het CDA, de PvdA en de SP hebben inmiddels vragen gesteld over de verdwijning van dit maritieme erfgoed. Zij willen onder meer weten of het waar is dat er ‘geen budget, beleid of regelgeving is om de teloorgang van de wrakken te stoppen’, schreef deze krant dinsdag.
Die vraag heeft inderdaad een antwoord nodig. En als dat antwoord bevestigend is, en er dus geen budget, beleid of regelgeving is, dan is er een vervolg nodig. Want dan is het tijd om budget vrij te maken, beleid op te stellen en regelgeving vast te leggen ter bescherming van dit erfgoed.
Onze historie beperkt zich nu eenmaal niet tot het land, maar bevindt zich ook op de bodem van de zee. En ook daar heeft erfgoed bescherming nodig.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties