Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiozaterdag, 22 juli 2017

Mollema houdt poll over Friese identiteit
Dokkum - Wim Bangma (89) uit Dokkum is blij met de nationale discussie die voortkwam uit zijn ingezonden brief in het Friesch Dagblad, woensdag. Daarin had hij het over de identiteit van zijn kleinzoon Bauke Mollema.
De landelijke media besteden ruim aandacht aan de kwestie en ook op Twitter wordt er veelvuldig over gediscussieerd. Mollema werd in Groningen geboren en groeide daar op, maar heeft Friese (voor)ouders en woonde een tijd in Leeuwarden. In de brief schreef Bangma dat hij zich stoorde aan het feit dat de Hollandse pers en televisie, maar ook de Groningers Mollema steeds maar een Groninger noemen: hij heeft immers Friese voorouders.
,,Einst hoechst it hielendal net te neamen, wrt er weikomt. Ha it gewoan oer de hurdfytser Bauke Mollema. Mar nee hear, der wurdt hieltyd mei klam sein dat er Grinzer is. Dr hie ik gench fan. As sy miene dat sy dat dwaan moatte, dan moat der t Frysln mar ris in tsjinld komme.
Bangma weet dat Mollema ooit heeft gezegd dat hij zich een Groninger voelt en snapt dit ook wel, omdat hij daar is opgegroeid. Maar volgens hem draait identiteit meer om afkomst. ,,Dat bepaalt it, fyn ik. Drom fyn ik him Frysk. Ik fyn it wichtich dat minsken witte wrt se weikomme, wat harren skiednis is. En daarom is Bangma zo blij met de discussie: er wordt over gepraat en meer mensen weten nu wat Mollemas afkomst is.
In een interview met de NOS gistermiddag kwam de verslaggever ook terug op de discussie die ontstond naar aanleiding van de ingezonden brief van zijn grootvader in deze krant. ,,Ik voel me toch echt meer Groninger, zei Mollema nogmaals. Mollema plaatste gisteren deze tweet: ,,Het houdt de gemoederen kennelijk nogal bezig. Ben ik nu een Groninger of een Fries!?" Vervolgens gaf hij de twitteraars vier opties om uit te kiezen: 1. GRO, want geboren/getogen, 2. FR, want Friese (groot)ouders, 3. Groningse Fries en 4. Friese Groninger. Toen deze krant ten perse ging, was er 7558 keer gestemd en stond de eerste optie met 49 procent flink voor: de andere drie opties kregen elk tussen de 15 en 20 procent van de stemmen.
,,Pfff", reageert Bangma daarop. Lachend: ,,Ik soe fansels foar opsje twa gean. Maar na even denken nuanceert Bangma dit toch. ,,Ach, de meast earlike opsje is dan miskien dochs wol in Grinzer Fries. Mar je komme der dochs nea t.
Maar men hoeft er ook niet uit te komen. Dat kan niet eens. Althans, dat vindt journalist en historicus Erik Betten, die het boek De Fries. Op zoek naar de Friese identiteit schreef. ,,Identiteit is stapelbaar: je kunt tegelijkertijd een Fries en een Nederlander zijn. Het hoeft elkaar niet te bijten.
,,Wat mij treft in zon discussie, is dat zoveel mensen vinden dat je maar n ding kunt zijn. Je identiteit wordt gevormd door verschillende factoren, waarvan afstamming er n is, maar ook je geboorteplaats, je taal of hoe je je voelt", aldus Betten. ,,Voor sommige mensen is het simpel: daarbij komen al die factoren bij n identiteit uit. Maar voor veel mensen ligt het genuanceerder. Neem Bauke Mollema: in sommige opzichten meer Fries, in andere Gronings. Mensen sturen aan op een keus, maar hij kan het beide zijn."
Betten heeft dan ook niet gestemd op de poll van Mollema op twitter: hij voelt zich niet geroepen te bepalen wat Mollemas identiteit is. Hij vindt de felle discussie wel fascinerend. ,,Vaak ontstaat zon reactie als een collectieve identiteit (in dit geval de Friese identiteit, of de Groningse identiteit) op een bepaalde manier bedreigd wordt. Dan gaan mensen erg hun best doen om het bestaansrecht te bewijzen of scherp te reageren, omdat het voelt alsof er iets aan die identiteit onttrokken wordt.
Daarnaast komt de brede aandacht ook doordat de discussie iets grappigs heeft, denkt de schrijver. ,,Zolang ik me kan herinneren is er een soort goedmoedige rivaliteit tussen Groningen en Frysln. Voor een deel van de mensen is het heel serieus, maar een deel vindt het ook leuk de boel weer even op te stoken. Maar boven alles vindt Betten dat iedereen recht heeft op een eigen mening over identiteit: over die van zichzelf, maar ook over die van anderen. ,,Bangma heeft alle recht iets te vinden over de afkomst en identiteit van zijn kleinzoon.
Ook zonder die aanmoediging gaat dat Bangma prima af. Donderdag was RTV Noord nog bij hem thuis: daar is best een leuke reportage uit voortgevloeid, vindt de trotse Fries. ,,Ik hoopje allinnich wol dat de Grinzers no aanst net mei messen foar myn doar steane, om my moares te learen. Mar dat sil fst in slach tafalle", grinnikt Bangma. ,,Foar de rest sykje se it mar t. By de Profronde van Surhuisterveen sjoch ik Bauke wer. Dan sille wy it der grif efkes oer hawwe. Ik tink dat er der wol om laitsje kin. Ik ha der sels einst ek wol niget om.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties