Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikeldonderdag, 20 juli 2017

Vertrouwen moet terug in verpleeghuis
Het gaat bergafwaarts met de verpleeg- en thuiszorg in Nederland. Deze week werd een onderzoek bekend waaruit blijkt dat bijna 40 procent van de Nederlandse verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties vorig jaar met verlies hebben gedraaid. Een jaar eerder had nog geen kwart (24 procent) van deze zorgorganisaties rode cijfers.
De verliezen zijn voor een belangrijk deel te wijten aan gestegen personeelskosten. Dat hangt samen met nieuwe cao-afspraken. Een daarvan is dat werkgevers niet- ontvangen onregelmatigheidstoeslagen tijdens de vakantie over de afgelopen jaar alsnog moeten betalen. En dat levert een forse kostenpost van ongeveer 200 miljoen euro op.
Een zorgpunt voor de lange termijn is dat de investeringen in de zorgorganisaties hard teruglopen. Dit gegeven zal zich voorspelbaar over enkele jaren wreken. Helemaal nu het aantal moeilijk vervulbare functies binnen zorgorganisaties explosief stijgt. Dat komt onder meer doordat het aantal patiŽnten met complexe medische problemen steeds verder stijgt.
De financiŽle problemen zijn een symptoom voor een veel verstrekkender probleem: de wijze waarop in ons land ouderenzorg wordt benaderd. Uit onderzoek komt naar voren dat op de werkvloer van veel verpleeghuizen de angst regeert. Verzorgers zijn bang voor managers, managers bang voor directeuren en directeuren bang voor bestuurders. Protocollen en minutieuze vastlegging van vrijwel alle handelingen zijn vehikels geworden waarmee iedereen zich indekt. Topbestuurders verdienen niet zelden meer dan een minister.
De gang van zaken is vooral het gevolg van een manier van denken waarbij niet de zorg centraal staat maar het in standhouden van de eigen organisatie. Ten diepste is deze houding een gevolg van het marktdenken. In deze cultuur gaat veel geld en tijd verloren, en de zorg wordt onnodig duur. Bovendien is het vertrouwen op kennis en kunde van de professionele verpleegkundige of verzorgende verdwenen, wat bij velen de arbeidsvreugde een knauw heeft gegeven.
Er zijn overigens voorbeelden van hoe het anders kan: verpleeghuizen die voldoende geld overhouden om bijvoorbeeld extra personeel te kunnen aanstellen, waardoor er meer aandacht en activiteiten zijn voor de bewoners die zowaar een huisdier mogen hebben. De extra financiŽle ruimte wordt gevonden door onder meer een klein management en geen topsalarissen voor bestuurders. Ook jonge thuiszorgorganisaties laten zien dat het anders en veel beter kan.
Werkers in de zorg verdienen een goed salaris, maar ze hebben bovenal een werkomgeving nodig waar niet de markt, maar professionaliteit en vertrouwen regeren. Ten dienste van hun roeping: het verlenen van liefdevolle zorg.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties