Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikelmaandag, 17 juli 2017

Laat rechter oordelen over privacyrechten
Een coalitie van dertien organisaties wil de rechter een oordeel vragen over de zogenoemde aftapwet, die na goedkeuring door de Eerste Kamer vorige week op de eerste dag van het volgende jaar wordt ingevoerd.
De organisaties vinden dat er zo veel fundamentele mensenrechten onder druk komen, dat er een inhoudelijk oordeel van de onafhankelijke, civiele rechter moet komen. Het samenwerkingsverband van deze organisaties is van plan een bodemprocedure te beginnen na de invoering van de wet.
Volgens de critici is het onverteerbaar dat een wet is aangenomen waarop zoveel kritiek is geuit door experts, maatschappelijke organisaties en burgers. De Eerste Kamer buigt zich normaal gesproken over de vraag of een wetsvoorstel kwalitatief goed genoeg is, of het niet in strijd is met de grondwet of internationale verdragen, en of de rechten van burgers niet worden geschaad. Precies op deze punten is de wet niet goed, zo vinden de organisaties.
Hier wreekt zich de omstandigheid dat Nederland vrijwel de enige democratische rechtsstaat ter wereld is die geen Constitutioneel Hof kent, een groep van onafhankelijke hoge rechters die wetten zonder enige politieke gebondenheid kan toetsen aan de grondwet. De Eerste Kamer meet zich die grote broek wel aan, maar is steeds meer een politiek orgaan geworden, vooral nu de laatste coalitie het heeft aangedurfd zonder meerderheid in de senaat te gaan regeren. De Raad van State toetst weliswaar wetten vooraf aan de grondwet en aan internationale verdragen, maar de uitslagen van een dergelijke toetsing zijn slechts een advies aan de regering, die dit zonder enig probleem naast zich neer kan leggen. Dit is een van de grootste mankementen van onze rechtsstaat.
Gericht tappen gebeurt nu al, en helemaal volgens de geldende regels. Onder de nieuwe wet kunnen de geheime diensten op ongekende wijze onze online communicatie ongericht onderscheppen en analyseren. Zo komen grote groepen onschuldige burgers in beeld van de diensten. Het rechtsprincipe dat iedereen onschuldig is totdat het tegendeel wordt bewezen, wordt hiermee weggeveegd. Een hele wijk kan ongemerkt worden afgetapt als er vermoedens zijn van een toekomstig misdrijf bij een van de bewoners.
De open, westerse wereld is ontegenzeggelijk kwetsbaar. Terroristen en mogendheden van allerlei pluimage zoeken steeds naar digitale of andere middelen om de vrije levensmogelijkheden van de parlementaire democratie in het hart te treffen. We moeten ons beschermen. Maar die bescherming moet niet erger zijn dan de kwaal. Nu en in het verleden is steeds gewaarschuwd voor het monster van de staat, met een verwijzing naar wat in de Bijbel en door politieke denkers de ‘Leviathan’ wordt genoemd. Wat blijft er over van de vrijheid als politici als gevolg van angst en ondoordacht geroep van burgers absolute rechten overdragen aan de staat, die een vrijwel onbeperkte macht kan uitoefenen op haar onderdanen? En dan is het goed te realiseren dat de staat niet iets abstracts is, maar dat de staatsdienaren de macht in de praktijk uitvoeren. Alle mooie woorden, voornemens en zogenoemde beschermingsmechanismen ten spijt: hoe blijft onze vrijheid gewaarborgd? Laat de rechter daar over oordelen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties