Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiovrijdag, 14 juli 2017

‘Salaris raadslid en wethouder moet hoger’
Drachten - Als de vergoedingen voor wethouders en raadsleden niet omhoog gaan, zal het steeds moeilijker worden om capabele bestuurders en volksvertegenwoordigers te vinden. Vooral in kleine gemeenten zijn vergoedingen voor wethouder- en raadslidmaatschap te laag. Dat zegt Tjeerd van Bekkum (VVD), die vandaag afscheid neemt als burgemeester van Smallingerland.
Van Bekkum is twaalf jaar burgemeester geweest, eerst zeven jaar in Marum en sinds 2012 in Smallingerland. Gemeenten kregen in die periode steeds meer taken. Dat gebeurde vooral de laatste jaren, met het overhevelen van rijkstaken op het terrein van Jeugdzorg, WMO en de Participatiewet naar gemeenten. ,,Als wethouder heb je tegenwoordig nogal wat verantwoordelijkheid”, zegt Van Bekkum. ,,Je moet zware overleggen voeren en de budgetten, en dus de verantwoordelijkheden, zijn enorm toegenomen. Vooral door de decentralisaties van de afgelopen jaren is er veel veranderd.”
Van Bekkum vindt dat daarmee de verdiensten niet meer in verhouding staan tot de zwaarte van de functies. Dat geldt vooral voor kleinere gemeenten, waar de wethouders een lager inkomen hebben. ,,En dan zijn er ook nog eens gemeenten waar wethouders parttime werken, zoals in Achtkarspelen. Petje af hoor.” In die gemeente staan de wethouders Jouke Spoelstra en Harjan Bruining op papier voor 0,6 fte, Sjon Stellinga en Klaas Antuma voor 0,9 fte.
Van Bekkum zegt dat het wethouderschap bovendien weinig zekerheid geeft. Het kan zomaar afgelopen zijn. Dat bleek deze week - overigens na het interview - nog bij een van zijn eigen wethouders, Marja Krans, die aftrad vanwege de problemen bij De Lawei. Van Bekkum: ,,En dan wordt de regeling voor wachtgeld ook nog eens teruggedrongen. Het is een pokke-zware baan. Daar mag best iets tegenover staan.”
Tegelijkertijd zijn ook de verantwoordelijkheden van raadsleden toegenomen. Ook daar is volgens Van Bekkum een scheefgroei ontstaan. ,,Het gevaar is dat mensen niet meer komen. Ik vind dat je het raadslidmaatschap moet zien als een vak. In Smallingerland gaat het nog wel, maar kijk naar een gemeente als Marum. Raadsleden krijgen daar driehonderd euro bruto per maand. Waar hebben we het dan over? De vergoeding zou eigenlijk zo moeten zijn dat mensen minder dagen kunnen werken, om hun taken als raadslid goed te vervullen.”
Daar komt nog bij, zegt Van Bekkum, dat de fracties kleiner zijn en dus meer werk op minder schouders komt. ,,Vroeger was het voor raadsleden veel beter mogelijk om te specialiseren. Nu hebben we hier in Smallingerland tien partijen op 31 zetels. Er komt meer werk bij, maar de fracties worden kleiner. Als we niet oppassen wordt het een hell of a job.”
Van Bekkum stopt na vandaag als burgemeester van Smallingerland. Hij wordt projectdirecteur van Leeuwarden-Fryslân 2018. In Smallingerland wordt hij voorlopig opgevolgd door Tom van Mourik, die zijn functie als waarnemend burgemeester in Menameradiel verruilt voor die van waarnemer in Smallingerland.
In het Friesch Dagblad van 14 juli 2017 een uitgebreid interview met Van Bekkum.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties