Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiodonderdag, 13 juli 2017

Provincie gaat verjaagteams inzetten tegen ganzen
Leeuwarden - De provincie gaat mobiele ‘verjaagteams’ opzetten met jagers die ganzen kunnen verjagen of afschieten. Een motie met deze strekking werd gisteren door een ruime meerderheid in Provinciale Staten aangenomen bij het debat over het nieuwe Friese ganzenbeleid. Ook met het ganzenbeleid zelf stemden de Staten in.
Gedeputeerde Johannes Kramer wil de mogelijkheden om ganzen te bestrijden de komende jaren sterk verruimen, om de stijging in vraatschade aan boerenland te stoppen. Zijn omstreden voorstel - landbouworganisaties, jagers én natuurorganisaties zijn er niet blij mee - was voorafgaand aan de Statenvergadering al akkoord bevonden door coalitiepartijen CDA, FNP, VVD en SP, erkenden ze gisteren in de Statenvergadering.
De oppositie viel vooral Renny van der Heide (SP) aan op deze afspraken. Zo hamerde Rinie van der Zanden (PvdD) erop dat de partij normaal fel tegen het gebruik is van lokmiddelen - iets wat straks weer wordt toegestaan. ,,We zullen erachter móéten staan”, zei Van der Heide. ,,Als de jagers geen lokmiddel mogen hebben, zullen ze de doelstelling niet halen.”
Haar fractievoorzitter Fenna Feenstra schoot haar te hulp door erop te hameren dat op initiatief van de SP nu wel extra wordt geïnvesteerd in de overgang naar duurzame landbouw.
Een groot deel van de oppositie hekelde het dat de coalitie al had afgesproken in te stemmen met het voorstel, terwijl draagvlak bij betrokkenen ontbreekt. Richard Klerks (ChristenUnie): ,,De kansen op een breed politiek en maatschappelijk draagvlak zijn opgeofferd om tot een vergelijk binnen de coalitie te komen.”
Hetty Janssen (PvdA): ,,Als de nood aan de man is, moet alles bespreekbaar zijn. De coalitie sluit nu een compromis met zichzelf.”
Achterkamers
PvdA, ChristenUnie en GrienLinks dienden geen voorstel in voor aanpassingen, omdat die in hun ogen bij voorbaat kansloos zouden zijn. In reactie op beschuldigingen van afspraken in ,,achterkamertjes” zei Johan Tjalsma (CDA) dat al sinds jaar en dag voorafgaand aan de Statenvergadering tussen partijen afspraken worden gemaakt.
De aanvullende verjaagteams - die door boeren kunnen worden ingeroepen als hun jagers het niet alleen afkunnen - komen er op initiatief van VVD, FNP en CDA. Ook gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) zag daar wel wat in. In de jaren negentig werden dergelijke teams al ingezet bij De Deelen en bij het Lauwersmeer, aldus Kramer, en met succes. ,,It kin helpe op it momint dat de guozzen werom moatte nei Spitsbergen of Sibearje.” Hij hoopt de muskusrattenvangers van Wetterskip Fryslân hiervoor te kunnen inzetten.
In de Statenvergadering ontstond enige opschudding toen Van der Zanden deze verjaagteams betitelde als ,,doodseskaders”. Ook Harrie Graansma (PVV) noemde dat woord, in een andere context. Nynke Koopmans (VVD) - en later ook gedeputeerde Kramer - reageerde fel op deze verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Beide Statenleden weigerden deze betiteling terug te nemen. ,,Ganzen blijven hun hele leven trouw aan een partner. Hele families worden zo uit elkaar gescheurd”, verdedigde Van der Zanden.
De Statenleden droegen Kramer in een motie op nog eens te kijken naar de mogelijkheden om te mogen jagen vanaf een uur voor zonsopkomst en tot een uur na zonsondergang. Dit is een wens die de jagersverenigingen uitten. Kramer zegde nogmaals toe dat te doen.
Het voorstel van Kramer kreeg uiteindelijk een ruime meerderheid in de Staten, omdat ook oppositiepartijen PVV en 50Plus ermee instemden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties