Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Economiewoensdag, 12 juli 2017

Kwelderboeren onterecht uitgesloten van subsidie
Hijum - Drie boeren uit Noordwest-Fryslân hebben alsnog recht op een paar ton Europese landbouwsubsidie. Het ministerie van Economische Zaken heeft bepaalde typen landschap, waaronder de buitendijkse grond van de Friezen bij Marrum, onterecht uitgesloten van Brusselse steun. Tot die conclusie is het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gekomen, zo bleek gisteren.
,,Ik vind dat ik heel zwaar gestraft ben geweest, de korting was zeker 150.000 euro. Dat krijg ik nu terug en de uitspraak telt ook mee richting de toekomst. Er is nu duidelijkheid", reageert melkveehouder Jan Alkemade uit Hijum. De zaak ging over de subsidie van 2015, maar ook in 2016 werd Alkemade gekort. ,,We konden de tijd gelukkig overbruggen. Al het geld kunnen we gelukkig weer voor de koeien gebruiken.”
De melkveehouder heeft elfhonderd koeien. Daarvan lopen en grazen er buitendijks bij Marrum zo’n 220 stuks jongvee. ,,Het gebied past perfect bij ons bedrijf. ’s Winters is het jongvee binnen, en ’s zomers kunnen ze daar dag en nacht lopen.”
Boeren wier land in een provinciaal natuurbeheerplan ligt, kregen over dat land geen subsidie toegekend van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie. Lidstaten mogen namelijk een zogenoemde ‘negatieve lijst’ opstellen voor bepaalde typen landschap die worden uitgesloten van Europese landbouwsteun. Nederland deed dat bijvoorbeeld voor ‘duin- en kwelderlandschap’, ‘rivier- en moeraslandschap’ en ‘schor of kwelder’. De indeling komt uit de provinciale natuurbeheerplannen.
Alleen de opname van deze typen grond in een natuurbeheerplan is onvoldoende grond voor het vaststellen van niet-landbouwgerelateerde activiteit en uitsluiting van subsidie, stelt het CBb nu.
De uitspraak betreft de zaak van Alkemade. Ook Gelderse boeren met land in de uiterwaarden en een Zeeuwse boer met land in een kwelder kwamen met succes in verzet tegen de afwijzing van hun subsidie.
De andere twee getroffen Friese collega-melkveehouders met buitendijks agrarisch land achter de Waddendijk, zijn minder ver in hun procedure. Advocate Anja Roos uit Wolvega, die alle drie vertegenwoordigt, gaat ervan uit dat de uitspraak ook voor de anderen positief uitpakt. ,,Ik kan eigenlijk tot geen andere conclusie komen dan dat er alsnog subsidies en betalingsrechten zullen worden toegekend”, zegt Roos. ,,Al is het natuurlijk nog wel even afwachten hoe de RVO hier verder mee omgaat.” Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft van de rechter acht weken de tijd gekregen voor een nieuw subsidiebesluit.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties