Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiozaterdag, 8 juli 2017

‘Costa del Deinum’ dankzij de komst van de Haak
Deinum - Anne Terpstra loopt glunderend over het terrein van het sportcomplex. Als voorzitter van Dorpsbelang Deinum is hij actief betrokken geweest bij de herinrichting en nieuwbouw in het oostelijk deel van Deinum. ,,It is allegearre op skitterjende wize rûnkaam. Mei de Deinumer Feart as slachrjemme op ’e taart. Wy steane hjir hjoed foldien, mar ek hiel tankber rjochting de gemeente en de provinsje. Dy ha ús sa stipe en ha posityf meitocht.”
Waar de N31 vroeger lag, ligt nu een sportcomplex van twee grasvelden en twee kunstgrasvelden, de basis van de nieuwe Sport Feriening Deinum. De parkzone is uitgebreid met paadjes, zitbanken en beplanting.
Verder is er een vaart aangelegd: de Deinumer Feart. De vaart gaat onder de spoorbrug door. Door de vaart was de aanleg van een jachthaven ook mogelijk, met plek voor zo’n twintig boten. Door de sloop van de Westergobrug over het kanaal is er nu een sloepenroute rondom Deinum ontstaan. ,,Guon minsken neame it hjir al Costa del Deinum”, zegt Terpstra lachend.
Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 8 juli.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties