Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiomaandag, 3 juli 2017

Ratten vangen is toch veel zwaarder dan verwacht
Oudega - De inwoners van Oudega (SWF) namen tijdens de Aldegeaster Iepen Dei het beroep van een medebewoner over. Dit varieerde van koeien insemineren tot het schrijven van columns met Hans Wiegel.
De inwoners van Oudega in de gemeente Súdwest-Fryslân stonden zaterdag centraal tijdens de zevende Aldegeaster Iepen Dei. De Iepen Dei wordt om de twee jaar georganiseerd en is bedoeld voor mensen die willen weten wat voor soort dorp Oudega is.
,,De ynset fan de ynwenners foar de mienskip makket Aldegea in moai doarp en in noflik plak om yn te wenjen”, vertelt Christien Lycklama à Nijeholt van de organisatie van de Iepen Dei. ,,Eltsenien wol wol in bydrage leverje oan it doarp.”
Om dit te onderstrepen werd tijdens de Iepen Dei een kunstwerk onthuld met daarop selfies van 450 Oudegasters. Op het kunstwerk staat ook het portret van Tjitske de Jong die voorzitter was van het dorpshuis. ,,De belutsenheid yn it doarp wie goed te merken doe’t sy earder dit jier ferstoar. Fan alle kanten wie der in protte steun foar de neibesteanden.” De Jong was ook betrokken bij de organisatie van de Iepen Dei. Haar man Ronald maakte de houten weergave van de skyline van Oudega, waartegen de selfies werden bevestigd. ,,It is sa echt in profyl fan it doarp.”
Iepen Dei begon om zeven uur met een gezamenlijk ontbijt, waarna de ruim 150 deelnemers met een inwoner van Oudega meegingen om diens beroep voor twee uur over te nemen. Zo kreeg Frank Ypma op zijn boerderij een groep over de vloer die hem hielp met melken en het uitmesten van de stal. ,,Wy hawwe dêrneist in kreupele ko holpen troch in blokje hout ûnder de hakke te plakken.”
Ypma had zelf wel met de mollenvangers uit het dorp op pad willen gaan. ,,Ik kin de kij moarns betiid net allinnich litte, want wy hawwe gjin melkrobot. Mar der binne no in pear yn it doarp dy’t it wurk sa fan my oernimme kinne, dus miskien kin ik oare kear ek meidwaan.”
Buiten
Maarten Scholten was met Pier de Haas van Wetterskip Fryslân het land in om muskusratten te vangen. ,,Ik werk zelf bij een bank en kom voor mijn werk maar weinig buiten. Dit werk leek me mooi omdat je zoveel in de natuur bezig bent, maar ik heb me erover verbaasd hoe zwaar het is. Rattenvangers lopen zo’n vijftien kilometer per dag door zompige landerijen en zijn vaak fysiek al opgebrand wanneer ze 55 zijn.”
Oudegasters die altijd wilden weten hoe het is om een column te schrijven, konden bij Hans Wiegel terecht. ,,We hebben vooral veel gekletst over de formatie, maar er zijn ook verschillende stukjes geschreven. Ik ga proberen dit in mijn collumn voor De Telegraaf van volgende week te verwerken.”
De voormalig commissaris van de Koningin van Fryslân woont inmiddels zeven jaar in Oudega. ,,Het is een prettig dorp, omdat de mensen hier voornamelijk positief zijn ingesteld. Ze staan vaak voor elkaar klaar, dat is vooral in de Randstad niet zo vanzelfsprekend.”
Het dorp heeft volgens Reinder Reitsma overeenkomsten met het Bijbelse verhaal over het meer van Tiberias. ,,De mar fan Tiberias is eins krekt de Aldegeaster Brekken.” Reitsma schreef met dominee Wilhelm Rosenboom een preek die zondag werd voorgelezen. ,,Yn it ferhaal moatte de fiskers de netten ris oer de oare kant fan de boat goaie, wêrtroch se mear fisken fange. De moraal is dat jo net altyd it selde dwaan moatte en ek iepen stean moatte foar oare dingen en oare minsken. Eltsenien heart derby en dat sjogge jo hjir mei selfies op it keunstwurk ek werom.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties