Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiomaandag, 26 juni 2017

Rechter bekijkt subsidie kerkrestauraties
Leeuwarden - De Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG) en de provincie Frysl‚n staan morgen voor de bestuursrechter in Groningen vanwege een omstreden regel in de subsidievoorwaarden voor restauratie.
SBKG vertegenwoordigt de commissies van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente Garyp, de protestantse gemeente Langweer en de protestantse gemeente Jutrijp/Hommerts. Bij de restauratie van hun kerkgebouwen, in 2015, liepen die commissies subsidies mis van opgeteld 153.000 euro.
De aanvragen werden afgewezen op basis van de zogenoemde drieprocentsregeling. Dat is een bepaling die inhoudt dat bij een subsidie-aanvraag voor de restauratie van een monument een bedrag van 3 procent van de herbouwwaarde in mindering wordt gebracht. Die 3 procent komt overeen met de subsidie die monumenten van het rijk kunnen krijgen voor onderhoud. De provincie redeneert dat bij iedere restauratie ook een deel onderhoud zit, dus dat beheerders altijd twee maal subsidie kunnen aanvragen: bij het rijk voor onderhoud (lichte klussen als schilderwerk) en bij de provincie voor restauratie (zwaarder werk als de vervanging van metselwerk).
Als de beheerder minder dan 3 procent van de herbouwwaarde bij het rijk heeft aangevraagd, komt hij al niet meer in aanmerking voor provinciale subsidie. Ook als er helemaal geen rijkssubsidie is aangevraagd, omdat het werk puur om restauratie gaat, wordt de provinciale subsidie-aanvraag afgewezen.
Ramen en vloer
De kerken waar het om gaat waren alle drie goed onderhouden, maar hadden wel een restauratiebehoefte. Zo was de kerk van Hommerts goed onderhouden, maar moesten de ramen gerestaureerd worden. In Langweer ging het om de restauratie van de vloer, noodzakelijk wegens inklinking van de veenbodem.
De drieprocentsregeling was opgenomen in de Subsidieregeling Monumenten Frysl‚n 2015; in de versie van 2016 is die regeling komen te vervallen. De drie restauraties hebben betrekking op 2015. SBKG vindt de regeling onredelijk. Vorig jaar dienden ze al bezwaar in bij de provincie, maar de provinciale bezwarencommissie verwees het bezwaar naar de prullenbak. Provinciale Staten namen dat advies over, zodat de drie kerkbesturen met gaten in de begroting van hun restauraties kwamen te zitten.
De provinciale bezwarencommissie beoordeelde alleen de toepassing van de regeling. Dat was correct gebeurd. Wel merkte de commissie toen al op dat de drieprocentsregeling 'kan leiden tot aanzienlijke vermindering van de subidiabele kostení en dat de in de regeling opgenomen uitzonderingsclausule zo weinig kan worden toegepast dat ze 'twijfelt aan het belang van een clausule wanneer die slechts in een zeer beperkt aantal gevallen kan worden toegepastí.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties