Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Economiedonderdag, 22 juni 2017

Instituut Friese Pers Boekerij ten onder
Tiel - Friese Pers Boekerij Uitgeverij Noordboek in Tiel is door de rechtbank failliet verklaard. Bij de uitgeverij voor boeken uit Fryslân, Drenthe en Groningen was al geen personeel meer in dienst.
Als curator is Marike Boersen benoemd. Ze kan en wil nog niet veel kwijt over de oorzaak van het bankroet. ,,Ik heb een eerste bespreking gehad met de bestuurder, maar daar wil ik niet over uitweiden. Als curator doe ik mijn eigen onderzoek", zegt Boersen van Bierman Advocaten in Tiel. ,,Bij een reorganisatie zijn vorig jaar werknemers met regelingen vertrokken, de bestuurder heeft het vervolgens nog een tijd zelf geprobeerd." Binnen een maand zal Boersen een eerste faillissementsverslag produceren met meer achtergronden.
,,Een paar partijen hebben zich al gemeld voor een doorstart, ook uit het Noorden", meldt curator Boersen. De uitgeverij, waar Friese Pers Boekerij de Friese uitgaven voor rekening nam en Noordboek die voor Groningen en Drenthe, was onderdeel van Krijgsman Public Warehousing in Tiel. Die verkreeg de uitgeverij met twee medewerkers na de reorganisatie bij NDC Mediagroep in Leeuwarden in 2013. Korte tijd werkten de medewerkers nog aan de Eewal in Leeuwarden, later gingen de activiteiten volledig naar Tiel.
Friese Pers Boekerij werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht om boeken die Friese journalisten produceerden apart onder te brengen. Lange tijd was het onderdeel van NDC, waarin ook Leeuwarder Courant en Nieuwsblad van het Noorden (nu Dagblad van het Noorden) zijn opgenomen. Ook het Friesch Dagblad valt nu onder NDC Mediagroep. Op het hoogtepunt van de Friese Pers Boekerij werkten er acht mensen.
Toen NDC uitgeverij Veen Bosch en Keuning overnam, werd de Friese Boekerij Pers daarbij gevoegd. Een tijdje werden boeken uitgegeven vanuit Kampen.
In 2011 en 2012 was het voor de Friese Boekerij Pers al eens erop of eronder. De boekentak was verliesgevend en NDC Mediagroep besloot, op voorwaarde van een winstgevende exploitatie, de uitgeverij weer in eigen hand te nemen. Dat lukte in 2012, vertelt een oud-medewerker.
Het jaar erop kwam NDC zelf echter in problemen en werden bij een reorganisatie alle niet-krantgerelateerde activiteiten afgestoten. Dat kon door verkoop, een management-buy-out of door de stekker eruit te trekken. Krijgsman meldde zich voor overname en zo kwam de zetel in Tiel terecht.
Friese Pers Boekerij bracht in de beginjaren boeken van journalist Rink van der Velde. Later kwamen er titels uit van Riek Landman, Peter Karstkarel (Alle middeleeuwse kerken in Friesland) en Hylke Speerstra. De laatste tijd richtte de uitgeverij zich vooral op herdrukken van boeken uit het verleden.
Onder meer uitgevers Bornmeer in Gorredijk en Wijdemeer in Leeuwarden doken in het gat en richten zich op de uitgave van Friestalige boeken.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties