Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiowoensdag, 21 juni 2017

Provincie bespreekt Friese platteland in 2030
Drachten - Hoe ziet Fryslân er in 2030 uit? Die vraag stond gisteravond centraal tijdens de eerste omgevingslab van de provincie Fryslân in het Van der Valk hotel in Drachten. De provincie organiseert deze week in vijf Friese regio´s omgevingslabs om te inventariseren hoe er gedacht wordt over de toekomst.
,,We inventariseren nu het toekomstbeeld", zegt Stefan Hartman. Hij is als onderzoeker verbonden aan de afdeling toerisme van Stenden Hogeschool in Leeuwarden en leidt de bijeenkomsten voor de provincie Fryslân. ,,In oktober komen we terug om te bespreken welke handelingen nodig zijn om ons op de toekomst voor te bereiden. Dit moet uiteindelijk uitmonden in een omgevingsvisie voor de provincie Fryslân."
Vanuit de omgevingswet die in 2019 wordt ingevoerd moeten provinciale en gemeentelijke besturen een omgevingsvisie opstellen die betrekking heeft op de gehele leefomgeving. ,,De omgevingsvisie behelst een integraal plan voor de langere termijn waarin zaken als natuur, infrastructuur en cultureel erfgoed samenkomen", vertelt woordvoerder Nienke Nijp van de provincie. ,,Het is vrij nieuw dat een dergelijk omgevingsplan in samenspraak met de plaatselijke ondernemers en inwoners wordt opgesteld."
De deelnemers moesten gisteravond per persoon drie toekomstbeelden op een memoblaadje schrijven die op een groot bord werden geordend. De meeste toekomstbeelden en -zorgen die naar boven kwamen hadden betrekking op het milieu. ,,Onder andere de zeespiegelstijging en de schaarste aan zoet water zijn de afgelopen jaren steeds grotere problemen geworden", zegt Jan van Rijen. Als werknemer van Wetterskip Fryslân maakt hij zich vooral zorgen over de waterhuishouding. ,,Een waterrijke provincie als Fryslân zal de komende jaren juist op dit soort zaken moeten anticiperen."
Veehouder Engbert Rohaan uit Siegerswoude maakte zich vooral zorgen over de leegloop van het platteland. ,,Ik merk dat het aantal jongeren bij ons op het platteland de afgelopen jaren steeds sterker is afgenomen. Het platteland zou weer aantrekkelijk gemaakt moeten worden voor de jeugd."
Juist in die leegloop ziet Jennifer Zwierstra van adviesbureau Het Ware Noorden kansen. ,,Ik zie de trek van het platteland niet zo snel veranderen. Maar doordat het Westen steeds meer wordt volgebouwd is daar nauwelijks ruimte voor natuur. Fryslân zou zich meer kunnen profileren als een natuurrijke provincie." Zwierstra ziet Fryslân in 2030 als een groot natuurpark dat veel ruimte biedt voor recreatie. ,,Toerisme en landbouw zijn twee grote pijlers van de economie. Die twee sectoren hebben beide juist veel met natuur te maken en zouden meer kunnen samenwerken op het gebied van natuurbeleving en beheer."
Naast milieu en demografie kwamen ook infrastructuur en innovatie in de landbouw ter sprake. Waar sommige deelnemers van mening waren dat de landbouw van Fryslân in 2030 alleen nog maar uit biologische boeren bestaat, zagen anderen juist kansen in de toepassing van nieuwe technieken zoals het gebruik van drones bij bemesting.
Naast Zuidoost-Fryslân waren ook de Waddeneilanden gisteren aan de beurt voor het omgevingslab. Het omgevingslab is vandaag in Dokkum, morgen in Sneek en in Franeker. Nijp: ,,De toekomstplannen die uit de omgevingslabs naar voren komen worden in het najaar aan Provinciale Staten aangeboden."

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties