Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiovrijdag, 9 juni 2017

Bertels vertrekt, Van Bekkum komt bij LF2018
Leeuwarden - Lieven Bertels verlaat Leeuwarden Fryslân 2018 en vertrekt naar de Verenigde Staten. Tjeerd van Bekkum verlaat zijn post als burgemeester van Smallingerland en volgt Bertels op als leider van Culturele Hoofdstad. Een scenario dat niemand vooraf had kunnen bedenken, voltrok zich in amper een week tijd.
Vorige week dinsdag gaf Lieven Bertels de raad van toezicht van LF2018 te kennen dat hij een aanbieding had gekregen uit Amerika, die hij niet kon weigeren. Diezelfde dag nog stelde de raad een lijst op met kandidaten die Bertels zouden kunnen opvolgen.
Bovenaan stond burgemeester Tjeerd van Bekkum van Smallingerland. Die was net bij commissaris van de Koning Arno Brok geweest om de procedure voor een tweede ambtstermijn vervroegd in gang te zetten.
Van Bekkum werd gepolst en sprak afgelopen dinsdag met raad van toezichtvoorzitter Wiebe Wieling. ,,Ik was enthousiast maar wilde wel weten of mijn voordracht kon rekenen op de steun van gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma. Dat was een voorwaarde." Woensdagavond om half zeven kreeg Van Bekkum te horen dat hij gesteund werd en dat het nieuws de volgende dag bekend gemaakt zou worden. ,,Diezelfde avond heb ik het presidium van de gemeenteraad ingelicht en nu (gisteren, PvtH) is het officieel."
Wieling geeft in een reactie aan de keuze van Bertels te respecteren. Volgens hem heeft de Belg de afgelopen jaren hard gewerkt voor LF2018. Poepjes en Feitsma reppen in een schriftelijke verklaring rondom de directeurswissel met geen woord over Bertels. Wel spreken ze uit dat ze blij zijn met de nieuwe kandidaat en roemen ze zijn betrokkenheid bij LF2018. Bertels werd bij zijn benoeming in 2015 aangetrokken als artistiek directeur, maar door ziekte van Ton F. van Dijk werd hij ook algemeen directeur. Van Bekkum zal louter algemeen directeur worden. ,,De projecten staan en er is voldoende artistieke kwaliteit in het team voorhanden. Als het nodig is, is er ruimte om artistieke expertise van buitenaf aan te trekken", aldus Van Bekkum. Het liefst, zo stelt hij, had hij de klus samen mét Bertels gedaan.
Zowel Bertels als Van Bekkum stellen dat LF2018 er inhoudelijk en financieel goed voor staat. Aan dat laatste is wel een maar verbonden. Want zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad van Leeuwarden moeten nog akkoord gaan met een miljoeneninjectie om het programma ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. ,,Ik verwacht dat er een helder besluit genomen wordt en dat de steun er komt. En zo niet, dan is dat de realiteit van waaruit we moeten gaan werken", aldus Van Bekkum.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 9 juni

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties