Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiodonderdag, 8 juni 2017

Jeugd krijgt drank via ouders en vrienden
Buitenpost/Burgum - Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel moeten ouders in de gemeenten bewuster maken van de gevolgen van alcohol drinken op jonge leeftijd, want daarmee is de meeste winst te behalen. Dat zeggen de rekenkamercommissies van de gemeenten in Klare wijn schenken, een rapport over het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de twee gemeenten.
Onderzocht is hoe het beleid van beide gemeenten tussen 2012 en 2016 is uitgevoerd. De commissies spraken voor hun onderzoek met zo´n 45 jongeren en daarnaast met meerdere beleidsmedewerkers, horecaondernemers en jongerenmedewerkers. In horecazaken en supermarkten kunnen jongeren moeilijk alcohol krijgen. Aan drank komen ze vooral via ouders en oudere vrienden.
Uit de gesprekken blijkt dat het merendeel van de ouders het accepteert of het normaal vindt dat hun kind alcohol drinkt op minderjarige leeftijd. Wel vinden ze dat dit verantwoord moet gebeuren: dus niet te vaak en niet te veel. Een meerderheid van de ondervraagde jongeren denkt dat zijn of haar ouders niet altijd weten hoe vaak en hoeveel zij drinken.
De ervaringen van de jongeren zijn belangrijke signalen voor de gemeenteraden en colleges, vinden de commissies. Zij bevelen de colleges aan jongeren te laten meedenken bij het opstellen van beleid. Dat zou jongeren meer aanspreken en het bereik vergroten.
Doelen
Wat beleid betreft moeten gemeenten duidelijker aangeven welke doelen zij willen halen. In de onderzochte periode was bijvoorbeeld niet altijd duidelijk van welke beginsituaties de gemeenten zijn uitgegaan. Volgens de commissies is daardoor moeilijk te peilen of een doelstelling is behaald of niet. Ook wordt wel gesproken over een toe- of afname, maar is dat vervolgens niet omgezet in een percentage. Dat maakt evalueren van beleid moeilijk, aldus de onderzoekers.
De commissies constateerden tijdens het onderzoek ook dat er te weinig capaciteit beschikbaar was om het alcohol- en drugsbeleid volledig uit te voeren. Beleidsambtenaren zijn in de onderzoeksperiode vooral ingezet voor andere taken. Nieuwe preventie- en bewustwordingsactiviteiten vanuit de gemeente kwamen niet of nauwelijks van de grond.
De colleges melden in het onderzoek dat de drie decentralisaties (WMO, Participatiewet, jeugdzorg) mede oorzaak waren van het capaciteitstekort, maar dat dit niet betekent dat er geen actie is ondernomen of dat niemand zich hiervoor verantwoordelijk zou voelen. Vorig jaar zijn er al gesprekken geweest en nieuwe afspraken zijn uitgewerkt.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties