Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiozaterdag, 13 mei 2017

Advies achteraf over gaswinning lege huls
Heerenveen - Burgemeester en wethouders van Heerenveen adviseren demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken formeel om niet in te stemmen met het gewijzigde winningsplan van gasproducent Vermilion uit de putten bij Langezwaag.
Kamp had om het advies gevraagd over de winning vanuit Langezwaag uit gasputten onder bedrijventerrein IBF en de nieuwbouwwijk Skoatterw‚ld. B en W in de conceptadviesbrief, die de raad nog moet goedkeuren: 'Het bevreemdt ons dat wij om advies worden gevraagd over een (geactualiseerd) winningsplan dat betrekking heeft op een gasvoorkomen waaruit al gas wordt gewonnen.'
Uit put Langezwaag 2 (Skoatterw‚ld) is inmiddels 64 miljoen kuub gas gewonnen. Uit put 3 (IBF) 14 miljoen kuub. Minister Kamp had aan Vermilion in juni 2016 toestemming gegeven voor winning uit put 2. Het college: 'Dit staat naar onze mening op gespannen voet met de Mijnbouwwet. De vraag rijst in hoeverre het uitbrengen van advies nog zinvol is. Het lijkt er op als of het adviesrecht niet meer is dan een lege huls.'
B en W wijzen in hun brief ook op de maatschappelijke onrust die is ontstaan over de winning, met name onder woonwijk Skoatterw‚ld. 'Bij onze inwoners is veel ongerustheid. Deze ongerustheid wordt vooral ingegeven door vrees dat woningen en andere gebouwen schade zullen oplopen door gaswinning (bodemdaling en trillingen) en dat grote twijfel bestaat of deze schade wel vergoed zal worden. Daarbij geldt ook wantrouwen jegens de berekeningen van Vermilion en de controle daarop door het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO.'
B en W wijzen op de gebrekkige communicatie door Vermilion en het ministerie. 'Wij vinden dat onze inwoners niet de dupe mogen worden van nadelen verbonden aan gaswinning waartoe op rijksniveau is besloten.'

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties