Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Economiezaterdag, 13 mei 2017

Hoger beroep tegen uitspraak melkveehouders
Den Haag - Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) gaat in hoger beroep tegen de rechterlijke uitspraak van vorige week waardoor een aantal boeren zou worden vrijgesteld van zijn fosfaatreductieplan. De rechtbank in Den Haag bepaalde vorige week dat een groep melkveehouders toch geen koeien hoeft af te staan om te helpen het mestoverschot met daarin een te grote hoeveelheid fosfaat terug te dringen.
De boeren wilden hun bedrijf uitbreiden en hadden daar al geld in gestoken toen Van Dam de veehouders verplichtte in te krimpen. Ze klaagden dat zij daardoor onredelijk hard zijn getroffen. De rechter gaf ze gelijk, omdat de boeren niet hadden kunnen voorzien dat hun investeringen in het gedrang zouden komen.
Onder de eisers waren ook enkele biologische boeren. Zij hebben volgens de rechter geen aandeel in het mestoverschot, omdat zij onder de Europese normen blijven en voldoende grond hebben om de mest van het eigen bedrijf op af te zetten.
Volgens Van Dam was de regeling wél te voorzien geweest voor alle melkveehouders. Het was zou worden overschreden. Ook vindt hij niet dat de eisende melkveehouders onevenredig zwaar worden getroffen.
Van Dam heeft zijn besluit om hoger beroep aan te tekenen gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. De beslissing viel na overleg met de zuivelsector, diervoederindustrie en de Rabobank. Die partijen hebben samen het fosfaatreductieplan opgesteld.
,,Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat een groot deel van het doel om de fosfaatproductie in 2017 weer onder het Europees plafond te brengen, al is gehaald. Maar we zijn er nog niet. Het is in het eigen belang van de melkveehouderij om nu met volle vaart door te zetten", aldus de staatssecretaris.
Plafond
De fosfaatreductie is nodig om weer onder het plafond uit te komen dat de Nederlandse landbouw met Brussel heeft afgesproken. Jaarlijks mag de Nederlandse veestapel 172,9 miljoen kilo produceren. Met diverse maatregelen is de productie in het eerste kwartaal met 4,5 miljoen kilo afgenomen tot 175 miljoen kilo.
Er zijn drie verschillende regelingen die de fosfaatproductie dit jaar moeten beperken. Bedrijven die na de referentiedatum van 2 juli 2015 zijn gegroeid, moeten weer op dat peil terecht komen minus 4 procent. Daarnaast wordt het fosforgehalte in het voer verlaagd en is er een stoppersregeling waarbij boeren een vergoeding ontvangen per dier wanneer ze met het gehele bedrijf stoppen.
In de afgelopen tijd zijn al verschillende boeren ontzien bij de regelingen zoals exportbedrijven, vetweiders en houders van zeldzame rundveerassen.
Wanneer Nederland er dit jaar in slaagt weer onder het fosfaatplafond uit te komen, kan het met Brussel weer spreken over verlenging van de derogatieregeling (de uitzonderingspositie om meer stikstof uit dierlijke mest te mogen verspreiden op grasland dan in Europees verband is afgesproken). Wanneer de maatregelen onvoldoende effect hebben, dreigt een verdere krimp van de sector.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties