Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Hoofdartikelvrijdag, 12 mei 2017

Andere EU ontsnapt aan Haagse aandacht
Er lekt maar weinig uit van de Haagse formatiegesprekken voor een nieuw kabinet. Maar duidelijk is wel dat het onderwerp Europese Unie niet op tafel ligt. Dat valt te betreuren, want het kan best zijn dat als het nieuwe kabinet er eenmaal zit, we te maken hebben met een versnelde Europese integratie met alle gevolgen van dien voor onze positie. Want als de voortekenen niet bedriegen, wordt de Frans-Duitse as - die als onmisbaar wordt beschouwd voor de Europese samenwerking - weer in oude luister hersteld nu de uitgesproken pro-Europese Emmanuel Macron de Franse president wordt.
Voorstanders van meer Europa hebben de wind mee. Met de winst van Macron lijkt de opmars van het populisme in Europa gestuit. Als straks de brexit er helemaal doorheen is, is Brussel verlost van de 'lastige’ Britten. En het lijkt erop dat in september de rechts-populisten in Duitsland bij de stembusgang nog geen deuk in een pakje boter slaan. Met cruciale verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland en de daarbij behorende electorale spanningen achter de rug, hebben de regeringsleiders de komende jaren de handen vrij om hun Europese agenda uit te voeren.
In Brussel zien ze het programma van Macron wel zitten. Om maar een paar dingen te noemen: hij wil een versterking van het eurozone-beleid, ten koste van nationale soevereiniteit, en hij wil een gezamenlijke begroting. Tegen een dergelijke verregaande integratie maken kleinere Oost- en West-Europese EU-lidstaten - waaronder Nederland - ernstig bezwaar, maar hun politieke gewicht neemt af nu Duitsland en Frankrijk meer gezamenlijk willen optrekken.
Voor Berlijn is de Frans-Duitse as van niet te onderschatten belang. Gezien de slechte ervaringen van Europese landen met Duitse overheersing wordt de Duitse dominantie in Europa alleen geaccepteerd als het strak is ingekaderd in EU-verband. Met het vertrek van Groot-Brittannië en de verzwakking in de afgelopen jaren van de Franse positie, kreeg Berlijn tegen wil en dank de niet begeerde Europese leidersrol opgedrongen. Maar nu Frankrijk onder Macron meer met Duitsland wil samenwerken en ook een moderniseringsprogramma wil doorvoeren om een meer gelijkwaardige partner van Duitsland te worden, ziet de Europese toekomst voor Berlijn er stralender uit.
Daarbij is het wel in Duits belang dat Macron slaagt. Dat betekent concessies van Berlijn. Wil Macron zijn hervormingsagenda kunnen uitvoeren, dan moet bondskanselier Angela Merkel de Fransen (en eigenlijk heel Zuid-Europa) tegemoet komen in hun wens voor een socialere en zachtere Europese Unie. De vrije markt moet aan banden worden gelegd en er moet meer ruimte komen voor de verzorgingsstaat. De strenge boekhouder Berlijn zal ook niet zo fanatiek meer moeten hameren op begrotingsdiscipline en bezuinigingspolitiek.
Merkel zal om de Frans-Duitse motor weer te laten draaien - en dus om de EU bijeen te houden - ingaan op die eisen. Nederland heeft geen keus dan met tegenzin te volgen.
De Europese integratie gaat in een hogere versnelling en de EU wordt meer naar Zuid-Europees model geboetseerd. Het kan geen kwaad als Nederland alvast zou voorsorteren op de wijzigende verhoudingen in Europa. Helaas is daar nog geen spoor van in Den Haag.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Gelezen uw hoofdartikel is buitengewoon kritische aandacht voor de Franse plannetjes geboden. Frankrijk heeft altijd de Europese Unie ondergeschikt gemaakt aan het eigen Franse eigenbelang. Het is zaak een verder Europees eenheidsstreven zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom is het zaak dat de Franse president gecontroleerd en afgeremd wordt door het Franse parlement. Wie niet voor verdere Europese "eenwording" is, is daarmee nog niet ultra-rechts. Alle kritiek op Brussel wordt momenteel teveel geframed als ultra-rechts en daarmee probeert men alle kritiek ter zijde te leggen. Wellicht gaan wij eerstdaags Hongarije en Polen nog dankbaar zijn, dat zij structureel de machtshonger van Brussel in gaan perken. D66 juichte al zo luid bij het stemmen voor Macron, dat ik buitengewoon kritisch wordt.

J. Elsinga, Ermelo - maandag, 15 mei 2017


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties