Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Economiewoensdag, 26 april 2017

Frisia moet effect zoutwinning scherp controleren
Harlingen - Frisia moet voordat het zout gaat winnen onder de Waddenzee het meetprogramma voor eventuele schade op orde hebben.
Ook moet het zoutwinbedrijf aantonen dat het meetprogramma voldoende informatie oplevert. Dat adviseert de Adviescommissie milieu effect rapportage (mer) aan de minister van Economische Zaken.
Frisia in Harlingen kreeg in 2014 toestemming om zout te winnen onder de Waddenzee op de locatie Havenmond ten noordwesten van de stad.
De daadwerkelijke winning zal naar verwachting in 2019 beginnen.
Daarbij wordt het 'hand aan de kraanprincipe´ gehanteerd. Dit betekent dat zoutwinning is toegestaan, maar wordt verminderd of gestopt bij teveel bodemdaling en/of bij aantasting van de natuur in en rond de Waddenzee.
Frisia moet dat in de gaten houden. De Adviescommissie vindt dat Frisia de periode tot aan daadwerkelijke winning moet gebruiken om het meetprogramma te optimaliseren.
Dat er nu al een nulmeting wordt gehouden vindt de commissie een goede zaak. Zo komt er tijdig informatie beschikbaar om met iedereen te delen.
Bij die nulmeting wordt informatie over dit gedeelte van de Waddenzee verzameld, zoals over de ontwikkelingen in de vogelstand en het wadplaatoppervlak.
Discussie
Er loopt al jaren een maatschappelijke discussie over zoutwinning bij en onder de Waddenzee.
De natuurorganisaties die protesteerden tegen de vergunning voor Frisia zijn vooral bang voor bodemdaling. Zo moest volgens Natuurmonumenten een put waar Frisia in 1995 zout begon te winnen eerder dicht dan gepland omdat de bodemdaling forser was dan vooraf berekend.
De commissie zal in 2018 adviseren over de resultaten van de nulmeting.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties